ควาร์ก คือ อะไร

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 เดิมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอนุภาคมูลฐานที่สุดของสสาร คือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน แต่แท้จริงแล้วโปรตรอน นิวตรอนยังสามารถแบ่งแยกเป็นอนุภาคย่อยได้อีก คือ ควาร์ก

 ควาร์ก (Quark)

 เมื่อควาร์กสองตัวรวมกันอาจก่อให้เกิดอนุภาคชนิดใหม่ที่เรียกว่า แฮดรอน และแฮดรอนที่เสถียรที่สุด คือ โปรตอน กับ นิวตรอนที่เรารู้จักกันนั่นเอง โดยธรรมชาติโปรตอนเกิดจากอัพควาร์ก (Up Quark) ที่มีประจุ +2/3 จำนวน 2 ตัว และดาวน์ควาร์ก (Down Quark) ที่มีประจุ -1/3 จำนวน 1 ตัวรวมกัน ทำให้มีประจุรวมเป็น  2/3 + 2/3 – 1/3 = 1 ซึ่งเป็นไปตามที่เรารู้กันมาว่าโปรตอนมีประจุเป็น +1

 เช่นเดียวกัน นิวตรอนเกิดจากอัพควาร์ก (Up Quark) ที่มีประจุ +2/3 จำนวน 1 ตัว และดาวน์ควาร์ก (Down Quark) ที่มีประจุ -1/3 จำนวน 2 ตัวรวมกัน ทำให้มีประจุรวมเป็น 2/3 – 1/3 – 1/3 = 0 หรือนิวตรอนไม่มีประจุนั่นเอง

 ทั้งนี้ควาร์กมีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ อัพ (up),  ดาวน์ (down), ชาร์ม (charm), สเตรนจ์ (strange), ท็อป (top), และ บอตทอม (bottom) ควาร์กที่พบมากที่สุดในเอกภพ คือ อัพและดาวน์ควาร์ก เนื่องจากเป็นชนิดที่เสถียรที่สุด มีมวลต่ำสุด และเกิดจากการแปรสภาพจากควาร์กอีก 4 ชนิดที่เหลือ เพราะควาร์ก Charm Strange Top และ Bottom มีมวลมากกว่า และมีพลังงานสูง จึงพบได้ยาก เช่น รังสีคอสมิก หรือการชนของอนุภาคในเครื่องเร่งอนุาค

Original Article and More Detail & Media
Quark.”. [Online]. via : wiki 2016.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

No Responses

  1. นิรนาม
  2. นิรนาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.