เกิดอะไรขึ้นกับสมองในขณะที่เรากำลังฮัมเพลงอยู่ในใจ

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส โลซาน (EPFL) ร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และเบิร์กลีย์ ค้นหาคำตอบที่มีมาหลายปีว่า “ขณะที่เราฮัมเพลงอยู่ในใจ สมองของเรามีการแปลผล หรือกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นบ้าง”

 ในขณะที่เราฟังเพลง สมองหลายๆส่วนของเราถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลที่มากับเสียงแตกต่างกันตามความถี่ ทั้งเสียงที่มีความถี่สูงและต่ำ สมองในส่วน Auditory จะแปลความหมายข้อมูลของเราตามประสบการณ์เดิมที่มี ทำให้เราเข้าใจความหมายของเสียงต่างๆได้ กระบวนต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่เราฟังเพลงอยู่นี้ นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจวัดกิจกรรมทางสมองได้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่การวิเคราะห์สมองขณะที่เราฮัมเพลงโดยที่ไม่ได้เปิดเสียงเพลงใดๆเลย ยังไม่มีการวิจัยใดทำอย่างจริงจัง

เสียงในจินตนาการ

เกิดอะไรขึ้นกับสมองขณะฟังเพลง

Credit: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

 นักวิจัย EPFL และทีม ได้ขออาสาสมัครท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคลมชัก และเป็นนักเปียโนที่มีประสบการณ์สูง โดยถูกขอให้เล่นเปียโนขณะใส่หมวก Electrodes ซึ่งสามารถวัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับสมองขณะเล่นเปียโนได้ จากรูป A แปลความหมายได้ว่าสมองขณะถูกกระตุ้นด้วยเสียงเปียโนของจริง มีระดับกิจกรรมในสมองที่เกิดขึ้นสูงตามไปด้วย

 ทีนี้นักวิจัยลองให้นักเปียโนปิดเสียงลำโพงของเปียโนอิเล็คโทนิกส์ พร้อมกับจินตนาการถึงเสียงตลอดขณะเล่นเปียโน ท่านผู้อ่านคิดว่าจะเกิดขึ้นกับสมองขณะที่เราจินตนาการถึงเสียงในใจ ใช่แล้วครับ กิจกรรมทางสมองนั้นถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นแทบจะใกล้เคียงกันกับฟังเสียงเปียโนจริงๆ (จากรูป B)

การประยุกต์ใช้ในอนาคต

 นักวิจัยมีความมุ่งหมายว่าจะพัฒนาการค้นพบนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียการพูด เพราะนักวิจัยเชื่อว่าคนที่พูดไม่ได้ แต่สมองยังสามารถจินตนาการถึงเสียงได้ เช่น เราคิดคำว่า “หิวข้าว” ในใจได้ แสดงว่าสมองต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “หิวข้าว” ได้เช่นกัน แต่งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับเสียงเปียโนเป็นหลัก Martin หนึ่งในนักวิจัยกล่าวว่า

Language is a much more complicated system than music: linguistic information is non-universal, which means it is processed by the brain in a number of stages

 หรือแปลว่า “ภาษาเป็นระบบที่ซับซ้อนกว่าเพลง ข้อมูลทางภาษาไม่ใช่สากล ซึ่งนั่นหมายถึงว่าภาษาถูกประมวลด้วยสมองในหลายขั้นตอน” พูดง่ายๆได้ว่ามันยากเกินไปที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในเร็วๆนี้นั่นเองครับ

Read Original Article and More Detail & Media
That music playing in your head is a real conundrum for scientists.”. [Online]. via : 2017.
Neural Encoding of Auditory Features during Music Perception and Imagery: Insight into the Brain of a Piano Player.”. [Online]. via : biorxiv.org 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.