ดิสนีย์เปิดตัวรถไต่กำแพง

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     รถไต่กำแพงนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า VertiGo โดยฟังก์ชันที่ทำให้มันปีนกำแพงได้อย่างราบรื่น คือ ใบพัดสองอันที่ทำหน้าที่ปรับสมดุล โดยจะสร้างแรงผลักดันขึ้นมาหักล้างกับน้ำหนักของตัวมันเองได้อย่างสม่ำเสมอ และปรับมุมได้อย่างอิสระ

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.