หลังจากค้นพบดาวยูเรนัสในปี 1781 โดย เซอร์วิลเลียม เฮอร์เชล และในปี 1986 ยานวอยเอเจอร์ 2 ได้ถ่ายรูปเก็บรายละเอียดส่งกลับมายังโลก

ยูเรนัสอาจมีดวงจันทร์บริวารเพิ่มอีก 2 ดวง

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     ข้อมูลเก่าจากยานวอยเอเจอร์เมื่อ 30 ปีก่อน อาจทำให้ค้นพบดวงจันทร์บริวารของยูเรนัสเพิ่มอีก 2 ดวง

     นาซ่าส่งยานวอยเอเจอร์ 2 ไปเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน เพื่อออกสู่นอกระบบสุริยะ ในขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านดาวเนปจูน และยูเรนัสในปี 1986 ก็ได้กลายเป็นยานสำรวจอวกาศเพียงลำเดียวที่ได้บินผ่านดาวเคราะห์น้ำแข็งนี้

ข้อมูลเก่าแต่อาจเป็นการค้นพบครั้งใหม่

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell) ได้วิเคราะห์ข้อมูลวงแหวนของดาวยูเรนัสอย่างละเอียดจากข้อมูลเก่าจากยานวอยเอเจอร์ 2 และพบว่าน่าจะมีดวงจันทร์บริวารแอบซ่อนอยู่ในวงแหวนถึง 2 ดวงด้วยกัน คือ Chancia 1 ดวงและคู่หูของมันอีก 1 ดวง ขนาดประมาณ 2 – 9 ไมล์ หรือ 3.2 – 14.5 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่พอๆ กับดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์

     เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ได้บันทึกไว้ว่าดาวยูเรนัสนั้นมีดวงจันทร์บริวาร 27 ดวง แต่เชื่อว่ามันน่าจะมีอีก 2 ดวง รวมเป็น 29 ดวง

     ทั้งนี้การเก็บข้อมูล การระบุจำนวนและตำแหน่งของวัตถุอย่างดวงจันทร์บริวารของยานวอยเอเจอร์ 2 จะใช้วิธีการส่งคลื่นวิทยุผ่านวงแหวนของดาวยูเรนัส และรับสัญญาณสะท้อนกลับมา จากนั้นส่งข้อมูลไปยังโลก นอกจากนี้ยังวัดแสงสะท้อนจากวัตถุรอบๆดาวยูเรนัส แล้วนำไปเปรียบเทียบกับฉากดาวพื้นหลัง

     นักวิจัยจะยังไม่ฟันธงจากข้อมูลเก่าที่ได้จากยานวอยเอเจอร์ 2 ว่ายูเรนัสน่าจะมีดวงจันทร์บริวารเพิ่มอีก 2 ดวง ทั้งนี้ต้องศึกษาต่อไปด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอีกครั้ง

Read Original Article and More Detail & Media
ดวงจันทร์บริวารยูเรนัส.“. [Online]. via : wiki 2016.
Are there moonlets near Uranus’ alpha and beta rings?.“. [Online]. via : Cornell University 2016.
Uranus might have two more moons .“. [Online]. via : engadget 2016.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.