พายุยักษ์แดงบนดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่กว่าโลก 3 เท่า Author : NASA, ESA, A. Simon (GSFC), M. Wong (UC Berkeley), and G. Orton (JPL-Caltech)

เรื่องเล่าของจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 เป็นเวลากว่า 350 ปีที่นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบและศึกษาจุดแดงขนาดใหญ่บนดาวพฤหัสบดี หรือก็คือพายุขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่าโลกถึง 3 เท่า

 จุดแดงใหญ่ หรือ The Great Red Spot (GRS) เป็นพายุที่อยู่ ณ เส้นละติจูดที่ 22 องศาใต้จากเส้นศูนย์สูตรของดาวพฤหัสบดี ค้นพบโดย Gian Domenico Cassini นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในเดือน กรกฎาคม ปี 1665 โดยจุดแดงใหญ่มีขนาดประมาณ 1 ใน 7 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวพฤหัสบดี มีลักษณะคล้ายรูปไข่ที่ถูกวางในแนวนอน

 พายุสีแดงขนาดยักษ์นี้หมุนทวนเข็มนาฬิกา ใช้เวลาในการหมุนครบ 1 รอบ ประมาณ 6 วันของโลก หรือ 14 วันของดาวพฤหัสบดี (Jovian Days)

จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี

ภาพต่อเนื่องแสดงการเคลื่อนไหวของกระแสลม รอบๆจุดแดงใหญ่ Author NASA/JPL/University of Arizona PD-USGOV-NASA.

 ตั้งแต่ปี 2004 แนวโน้มของความรีพายุ GRS ค่อยๆลดลง และคาดว่าในปี 2040 จะเป็นรูปวงกลมสมบูรณ์ แต่ก็ไม่แน่เสมอไป เนื่องจากกระแสบนดาวพฤหัสบดีมีความเร็วสูงมาก (Jet Stream) อาจไปรบกวนรูปร่างของพายุ GRS ก็เป็นได้

 ส่วนสาเหตุที่ทำให้พายุขนาดยักษ์บนดาวพฤหัสบดียังคงอยู่ได้เป็นศตวรรษ เนื่องจากดาวพฤหัสบดีมีใจกลางที่มีอุณหภูมิสูง เป็นตัวเร่งความเร็วให้กับพายุ และไม่มีผืนดินที่ช่วยชะลอความเร็วลม

Read Original Article and More Detail & Media
Great Red Spot.“. [Online]. via : wiki 2016.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.