กาแล็กซีคล้ายบุหรี่ซิการ์นี้ (Shape of Cigar) เกิดจากการรวมกันของกาแล็กซีสองแห่ง ได้แก่ กาแล็กซีแบบ Spiral กับ กาแล็กซแบบ Barred Spiral โดยรวมในมุมการชนที่เหมาะสม Credit: J. Chang, PMO / T. Müller, HdA

นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จำลองการเกิดกาแล็กซีรูปร่างคล้ายบุหรี่ซิการ์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 เป็นเรื่องยากมากที่เราจะได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างที่นอกเหนือรูปร่างพื้นฐานของกาแล็กซีที่เรารู้จัก หนึ่งในนั้นคือ กาแล็กซีรูปร่างคล้ายบุหรี่ซิการ์

 ปกติแล้วกาแล็กซีส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเริ่มต้น ได้แก่ กาแล็กซีก้นหอย กาแล็กซีก้นหอยแบบมีคาน กาแล็กซีทรงกลม กาแล็กซีทรงรี และกาแล็กซีไร้รูปร่าง

 กาแล็กซี่ที่มีรูปร่างรูปทรงนอกเหนือจากข้างต้นจะเกิดจากกาแล็กซี 2 แห่งขึ้นไปรวมตัวกัน และเป็นการยากที่จะพบกาแล็กซีที่มีรูปร่างพิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวมา นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Athanasia Tsatsi และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แมกซ์ พลังค์ (Max Plank Institue for Astronomy) ได้จำลองการเกิดกาแล็กซีรูปร่างคล้ายบุหรี่ซิการ์

 จากวิดีโอข้างต้นจะเห็นได้ว่ากาแล็กซีรูปร่างคล้ายบุหรี่ซิการ์เกิดจากกาแล็กซีแบบก้นหอย (Spiral Galaxy) และกาแล็กซีก้นหอยแบบมีคาน (Barred Galaxy) ขึ้นไปชนกัน โดยมีเงื่อนไขการเกิดที่ว่าการชนนั้นต้องชนในมุมที่เหมาะสม ทำให้แกนหมุนเดิมของสองกาแล็กซีซ้อนกันนั่นเอง

 ทั้งนี้ยังไม่มีการค้นพบกาแล็กซีคล้ายบุหรี่ซิการ์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ในเอกภพ แต่เป็นการทำนายการเกิดกาแล็กซีในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแต่เพียงเท่านั้น

  หมายเหตุ

  • ในคลิปวีดิโอ Spiral Galaxy จะถูกเรียกว่า “Polar Companian” แทน ซึ่งหมายถึงกาแล็กซีเพื่อนบ้านที่ในภายหลังจะทำให้กาแล็กซีแห่งใหม่มีทิศการหมุนสอดคล้องกับมัน ส่วน Barred Galaxy จะถูกเรียกว่า “Barred Companian” ซึ่งหมายถึงว่าภายหลังรูปร่างกาแล็กซีคล้ายซิการ์จะมีความยาวตามความยาวเดิมของ Barred Companian

Read Original Article and More Detail & Media
CALIFA reveals prolate rotation in massive early-type galaxies: A polar galaxy merger origin?.”. [Online]. via : aanda.org 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: