ภาพอุกกาบาตตกเหนือทะเล Bering ณ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 26 กิโลเมตร Credit: NASA/GSFC/LaRC/JPL-Caltech, MISR Team

เครื่องมือตรวจจับของ NASA พบลูกไฟเหนือทะเลเบริง (Bering)

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

เครื่องมือตรวจจับ MISR จากดาวเทียม Terra ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA ตรวจจับลูกไฟที่กำลังวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกเข้ามาได้

โดยภาพที่ถ่ายได้นำมาเรียงต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหว (GIF) จากกล้อง 9 ตัว เผยให้เห็นหางของอุกกาบาต (Meteor’s Trail) วิ่งผ่านชั้นบรรยากาศ โดยภาพนี้อันที่จริงถ่ายได้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม แต่พึ่งนำมาเผยแพร่เมื่อ 2 วันก่อน

เครื่องมือตรวจจับของ NASA พบลูกไฟเหนือทะเลเบริง (Bering) 1
ภาพ GIF แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอุกกาบาตขณะวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศและเมฆ และปล่อยหางที่เป็นฝุ่นเผาไหม้ไว้อีกด้วย
Credit: NASA/GSFC/LaRC/JPL-Caltech, MISR Team

มี 2 คำที่มักจะทำให้สับสนกันก็คือ Fireball และ Meteor นิยาม 2 ตัวนี้ต่างกัน แต่มาจากสิ่งเดียวกัน

Fireball คือ ปรากฏการณ์ที่ก้อนอุกกาบาต (Meteor) ระเบิดออกและปลดปล่อยพลังงานออกมา พลังงานบางส่วนเปลี่ยนไปในรูปแสงหลังจากเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนร้อน จึงทำให้ผู้สังเกตมองเห็นได้ โดยปกติจะระเบิดเหนือพื้นที่กว้าง (Wide Area) หรือเหนือทะเลอย่างในกรณีนี้ระเบิดเหนือทะเล Bering ที่ความสูงประมาณ 26 กิโลเมตร ในบางครั้งหากไม่มีการระเบิดก็จะตกถึงพื้นดิน สร้างความเสียหายสูงมากจนเกิดเป็นหลุมที่เรียกว่า Crater

อุกกาบาตที่ถ่ายได้นี้มีพลังงานในการระเบิดประมาณ 173 กิโลตัน หรือเรามักจะนำไปเทียบกับการระเบิดของลูกระเบิดนิวเคลียร์ที่ Hiroshima สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ 10 เท่า

ทั้งนี้อุกกาบาตเกือบทุกลูกที่เครื่องมือจากดาวเทียม Terra ตรวจจับได้จะถูกบันทึกในฐานข้อมูล Near Earth Object หรือ NEO ที่ศูนย์ของ NASA

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.