นอนกลางวัน

3 ข้อดีของการนอนกลางวัน

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นอนกลางวันมีส่วนช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นได้

 นอนกลางวันดีอย่างไร

 

 1. ช่วยเพิ่มความอดทนต่องานที่ยุ่งยาก

 การศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) พบว่าการนอนกลางวัน หรืองีบหลับเพียงชั่วขณะหนึ่ง ช่วยลดอาการใจร้อน หรือช่วยเพิ่มความอดทนต่อความยุ่งยากต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้งานที่ทำเป็นประจำ มีประสิทธิภาพขึ้นตามไปด้วย ในหลายๆบริษัทได้เริ่มให้พนักงานสามารถงีบหลับนอนกลางวันได้

 2. ช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกาย

 ในปัจจุบันผู้คนเริ่มนอนดึกกันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มักนอนไม่พอ เนื่องจากนอนไม่เป็นเวลา การงีบหลับนอนกลางวันสามารถช่วยฟื้นฟูสมองให้มีความกระตือรือร้น และความจำที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกายได้อีกด้วย

 3. ช่วยควบคุมอารมณ์

 ซึ่งจากการทดลองกับอาสาสมัครที่แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้นอนกลางวัน กับกลุ่มที่ไม่ได้นอนกลางวัน พบว่ากลุ่มที่นอนกลางวันสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในระดับปกติได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้นอนกลางวัน

Reference and More detail & pics
“Sleeping on the job? Actually, that’s a good thing.”. [Online]. Available : phys.org  2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.