การใช้อินเตอร์เน็ตทำให้คะแนนสอบลดลง Credit: Pixabay

งานวิจัยชี้การเล่นอินเตอร์เน็ตระหว่างเรียนมีผลทำให้เกรดตกได้

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan State University) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตระหว่างเรียนโดยเฉลี่ย 37 นาที และแน่นอนว่าทำให้ผลการเรียนแย่ลง แม้ว่าจะเป็นคนระดับหัวกะทิของคลาส หรือนักศึกษาที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงก็ตาม

 นักวิจัยศึกษาการใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระหว่างการเรียนวิชา Introductory psychology course พบว่านักศึกษาเสียเวลาไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ตผ่าน Browser ประมาณ 37 นาทีโดยเฉลี่ย และเรื่องที่ค้นหาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับรายวิชาที่กำลังเรียนอยู่ และผู้อ่านคงเดาได้ว่าส่วนใหญ่ล้วนใช้เวลาไปกับ Social Media อ่าน E-mail ซื้อของออนไลน์ หรือดูคลิปวีดิโออย่างยูทูป (Youtube)

 “เราพบว่าการใช้อินเตอร์เน็ตมีนัยสำคัญต่อคะแนนปลายภาค ส่งผลแม้กระทั่งเด็กระดับหัวกะทิ หรือนักศึกษาที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงก็ตาม” Susan Ravizza ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยากล่าว และเธอเป็นผู้นำการวิจัยในครั้งนี้อีกด้วย

 Susan กล่าวต่อไปอีกว่า “การเล่นอินเตอร์เน็ตระหว่างเรียนไม่ได้ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเลย (กรณีค้นหาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชา) และฉันอยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการนำ Laptop มาใช้ในคลาสเรียน”

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีในแต่ละครั้งที่มีวิชาเรียน Introductory psychology course และมีนักศึกษาประมาณ 507 คนที่เรียนวิชานี้ สอนโดยผู่ช่วยศาสตราจารย์ Kimberly Fenn และผู้ช่วยสอนอีกท่าน นักวิจัยได้ขออาสาสมัครจากนักศึกษาซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมา 127 คน ที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้

 การสังเกตพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาจะดูจากการล็อคอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ (ที่ได้รับความยินยอมเท่านั้น) สถิติที่น่าสนใจคือนักศึกษาจำนวน 83  คนจาก 127 คนจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละครั้ง หรือประมาณ 37 นาทีโดยเฉลี่ยตามที่กล่าวมา (วิชา Introductory psychology course เรียน 15 ครั้งด้วยกันในเทอมนั้น) และนักวิจัยนำสถิติการใช้เวลาไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ตไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับคะแนนปลายภาค

 “ทุกวันนี้ฉันจะขอร้องให้นักศึกษาที่ใช้ laptop ให้ไปนั่งแถวด้านหลังสุด เพื่อที่จะได้ไม่รบกวนการเรียนของนักศึกษาคนอื่นๆ” Susan กล่าวปิดท้าย

 จะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในเวลาที่ไม่เหมาะสม และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ถึงแม้นักวิจัยไม่ต้องทำการวิจัยเพื่อยืนยันแนวคิดที่ว่าการเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาเรียนจะทำให้ผลการลดลง เราก็ตระหนักได้ว่ามันไม่เป็นผลดีต่อการเรียนอย่างแน่นอน

 ทั้งนี้งานวิจัยจะถูกตีพิมพ์เร็วๆนี้ผ่านเว็บไซต์ Psychological Science ในหัวข้อ “Logged in and zoned out: How laptop internet use impacts classroom learning.”

Read Original Article and More Detail & Media
“Internet use in class tied to lower test scores: study.”. [Online]. via : phys.org 2016.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.