นาซ่าตรวจพบบางจุดของดวงอาทิตย์หยุดปะทุด้วยตัวเอง

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 เราทราบกันดีว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเนื่องมาจากสนามแม่เหล็กที่มีความผันผวนสูง ถูกตรวจจับได้โดยใช้กล้องที่จับภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลากสีสัน

 ในบางครั้งสนามแม่เหล็กบางจุดมีความผันผวนสูงจนเกิดการปะทุมวลสารของดวงอาทิตย์ เรียกว่า “Filament” ออกมายังชั้นบรรยากาศภายนอก บริเวณบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่ปล่อยมวลสารและพลังงานออกมาเรียกว่า “Magnetic Topology” ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นผิวดวงอาทิตย์

 แต่คลิปวีดิโอข้างล่างนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต่างออกไป โดยพบว่ามีจุดๆหนึ่งของดวงอาทิตย์ที่พร้อมกำลังจะปะทุ (บริเวณสีสว่างๆ เหมือนกำลังมีการชาร์จพลังงานก่อนการปะทุ) แต่ในท้ายที่สุดกับสลายตัวไป

 เมื่อมาตรวจสอบภายหลังนักดาราศาสร์ของนาซ่าพบว่า สนามแม่เหล็กจากบริเวณรอบนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไปลดทอนการปะทุลงจนหายไป

 ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่สนามแม่เหล็กสามารถลดทอนการปะทุของมวลสารดวงอาทิตย์ เพราะปกติสนามแม่เหล็กมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การปะทุอยู่บ่อยครั้ง

Read Original Article and More Detail & Media
Sun Shreds Its Own Eruption.”. [Online]. via : NASA 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: