นาซ่าตรวจพบบางจุดของดวงอาทิตย์หยุดปะทุด้วยตัวเอง

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     เราทราบกันดีว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเนื่องมาจากสนามแม่เหล็กที่มีความผันผวนสูง ถูกตรวจจับได้โดยใช้กล้องที่จับภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลากสีสัน

     ในบางครั้งสนามแม่เหล็กบางจุดมีความผันผวนสูงจนเกิดการปะทุมวลสารของดวงอาทิตย์ เรียกว่า “Filament” ออกมายังชั้นบรรยากาศภายนอก บริเวณบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่ปล่อยมวลสารและพลังงานออกมาเรียกว่า “Magnetic Topology” ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นผิวดวงอาทิตย์

     แต่คลิปวีดิโอข้างล่างนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต่างออกไป โดยพบว่ามีจุดๆหนึ่งของดวงอาทิตย์ที่พร้อมกำลังจะปะทุ (บริเวณสีสว่างๆ เหมือนกำลังมีการชาร์จพลังงานก่อนการปะทุ) แต่ในท้ายที่สุดกับสลายตัวไป

     เมื่อมาตรวจสอบภายหลังนักดาราศาสร์ของนาซ่าพบว่า สนามแม่เหล็กจากบริเวณรอบนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไปลดทอนการปะทุลงจนหายไป

     ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่สนามแม่เหล็กสามารถลดทอนการปะทุของมวลสารดวงอาทิตย์ เพราะปกติสนามแม่เหล็กมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การปะทุอยู่บ่อยครั้ง

Read Original Article and More Detail & Media
Sun Shreds Its Own Eruption.”. [Online]. via : NASA 2017.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 49
    SharesLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.