เราจะประมาณความจุของสมองมนุษย์ได้อย่างไร และมีอยู่กี่ไบต์ via pixabay

สมองของคนเรามีความจุอยู่กี่ไบต์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     เป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์สมองว่าสมองของเรามีความจุกี่ไบต์กันแน่ มาดูกันว่าเราประมาณได้อย่างไร

     สมองของเราประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมาก ประมาณ 1 พันล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ Dendrite ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณประสาทจากเซลล์ประสาท และ Axon ทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทไปยังเซลล์ประสาทตัวอื่นๆ จากวารสารว่าด้วยการส่งสัญญาณประสาท ในหัวข้อ “Nanoconnectomic upper bound on the variability of synaptic plasticity” จากเว็บไซต์ elifesciences.org กล่าวว่า โดยปกติข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะถูกวัดในหน่วยบิต ซึ่งเกิดจากการกำหนดค่าเลข 0 และ 1 แต่ในสมองข้อมูลจะถูกบรรจุรูปของความแข็งแกร่งของ Synapses (ในวารสารใช้คำว่า “synaptic strength”) วิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความความแข็งแกร่งของเซลล์ประสาทก็คือ ดูว่ามันมีกิจกรรมกับเซลล์ข้างเคียงมากน้อยแค่ไหน โดยสรุปแล้วจำนวนความจุทั้งหมดของสมองจะแปรผันตรง หรือขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของ Synapses

     Paul Reber ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Northwestern กล่าวว่าเซลล์ประสาทจะเชื่อมกับเซลล์ตัวอื่นๆ ประมาณ 1,000 จุดเชื่อมด้วยกัน และเราทราบว่าเซลล์ประสาทมีอยู่ประมาณ 1 พันล้านเซลล์ จึงประมาณได้ว่ามีจุดเชื่อมต่อกันมากถึง 1 ล้านล้านจุดด้วยกัน และนำไปประมาณได้ว่าสมองเรามีขนาดความจุประมาณ 2.5 เพตะไบต์ (หรือในหน่วยประมาณ 1 ล้านจิกะไบต์ หรือเท่ากับจำนวนแฟลชไดวฟ์ขนาด 1 GB หนึ่งล้านอัน)

     ถ้าเปรียบเทียบว่าสมองของคุณเป็นเครื่องอัดวีดิโอขนาด 2.5 เพตะไบต์ มันมากพอที่จะบรรจุรายการทีวีโชว์มากถึง 3 ล้านชั่วโมง และคุณต้องใช้เวลาดูอย่างต่อเนื่องยาวนานมากถึง 3 ร้อยกว่าปีกว่าจะจบ

     ข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมองก็คือ ทำไมเรายังคงขี้ลืม ก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถรันข้อมูลหรือนึกขึ้นได้หลายๆอย่างพร้อมๆกัน เหมือนกับการเล่นเพลงทีละเพลงนั่นเอง

Read Original Article and More Detail & Media
New Estimate Boosts the Human Brain’s Memory Capacity 10-Fold.“. [Online]. via : scientificamerican 2016.
What Is the Memory Capacity of the Human Brain?.“. [Online]. via : scientificamerican 2016.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 14
    SharesLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.