นักวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมหวังใช้แทนลิเธียมที่มีราคาแพงกว่า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิจัยจาก Stanford พัฒนาแบตเตอร์รี่ที่ทำจากโซเดียม (Sodium-based battery) หวังใช้ทดแทน Lithium ซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน

 Zhenan Bao นักวิศวกรเคมี และทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์อีก 2 ท่าน คือ Yi Cui และ William Chueh ไม่ใช่เป็นนักวิจัยชุดแรกที่ต้องการจะทำแหล่งพลังงานจากโซเดียม แต่เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำ และหากทำได้จะลดต้นทุนการผลิตถึง 80% เมื่อเทียบกับแบตเตอร์รี่ที่ทำจาก Lithium ขนาดความจุเท่ากัน

ณ ตอนนี้ไม่มีแบตเตอร์รี่ใดที่มีประสิทธิภาพเท่า Lithium อีกแล้ว แต่ Lithium นั้นหายากและแพง เราจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาแบตเตอร์รี่ที่มีคุณภาพสูงกว่า ถูกกว่า และหาได้ง่ายอย่างโซเดียม – Bao กล่าว

 Lithium จำนวน 1 ตัน นั้นมีราคาราว 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 517,500 บาท ในขณะที่วัสดุ Electrode ที่ทำจาก Sodium ในปริมาณเท่ากัน นั้นมีราคา 150 $ หรือราวๆ 5,175 บาทเท่านั้น

ผลึกเกลือ

โซเดียมเป็นธาตุที่หาได้ง่าย มักพบอยู่ในรูปของผลึกเกลือที่จับตัวกับธาตุอื่น เช่น เกลือแกงหรือ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) : Public Domain

ทำให้มันใช้ได้จริง

 นักวิจัยได้ใช้โซเดียมทำเป็นขั้วแคโทด (Cathode) โดยเป็นขั้วที่ส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังขั้วแอโนด (Anode) เพราะโซเดียม หรือ Na เพรียวๆ จะมีขั้วเป็นบวก ซึ่งหมายถึงมันสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่าย

 สำหรับตัวต้นแบบ (prototype) นั้น Min Ah lee นักวิจัยอีกท่านได้พัฒนาโซเดียมและสาร Myo-inositol (เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล 6 หมู่) โดย Myo-inositol ช่วยให้อิเล็กตรอนไหลได้ดียิ่งขึ้น

 วิธีหนึ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้โซเดียมนั้นดีกว่าลิเธียมหรือไม่นั้น ดูจากความหนาแน่นของพลังงานเชิงปริมาตร (Volumetric energy density) หรือเทียบง่ายๆว่าต้องสร้างแบตเตอรี่โซเดียมกี่เซลล์ (Cell) ถึงจะเก็บพลังงานได้เท่ากับแบตเตอรี่ที่ทำจากลิเธียม (นอกจากนี้ยังดูจาก Life Cycle ในการรีชาร์จแบตเตอรี่ด้วยว่าได้กี่รอบ หรืออายุการใช้งานนานเพียงใด)

 ทั้งนี้ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยใช้หัวข้อว่า “High-performance sodium–organic battery by realizing four-sodium storage in disodium rhodizonate

Read Original Article and More Detail & Media
Battery based on sodium may offer more cost-effective storage than lithium.”. [Online]. via : phys.org 2017.
High-performance sodium.”. [Online]. via :  Nature 2017.
Sodium-ion battery.”. [Online]. via : wiki 2017.
Myo-inositol.”. [Online]. via : wiki 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.