สมาร์ทโฟนช่วยวิเคราะห์ปรสิตในเลือด

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิจัยจากอเมริกา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย พัฒนาระบบกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพื่อตรวจหาปรสิต Loa Loa หรือเป็นรู้จักในชื่อว่า “หนอนตา” (eye worm) จากตัวอย่างเลือด

 สมาร์ทโฟน (Smart Phone) จะถูกเชื่อมต่อกับกล่องที่สามารถเสียบตัวอย่างเลือดที่ถูกหยดบนแผ่นตรวจลงไปได้ จากนั้นกล้องจากสมาร์ทโฟนจะบันทึกการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาจตรวจพบในตัวอย่างเลือดผ่านเลนส์ที่มีกำลังขยายสูง และวิเคราะห์ข้อมูลภายในระยะเวลา 2 นาที

This slideshow requires JavaScript.

 ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วจะช่วยให้เแพทย์ดำเนินการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ ด้วยยา ivermectin ซึ่งหากได้รับปริมาณมากเกินอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้

 “เนื่องจากมียาหลายตัวที่สามารถต่อต้านโรคต่างๆอยู่มากมาย แต่ไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมต่อการใช้ยานี้ได้” ศาสตราจาย์ Daniel Fletcher หนึ่งในนักวิจัยในโครงการนี้กล่าวกับ BBC

 นักวิจัยได้ทดลองใช้เทคโนโลยีกับผู้ป่วย 40,000 คนในประเทศแคเมอรูน Cameroon ผลการทดลองใช้สมาร์ทโฟนวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด สามารถลดอัตราความผิดพลาดได้ดีกว่าการวิเคราะห์จากมนุษย์เป็นอย่างมาก และส่งผลให้แพทย์สามารถกำหนดการใช้ปริมาณยากับคนไข้ได้อย่างเหมาะสม

ชมวีดิโอ

Reference and More Detail & pics
CellScope: smartphone video microscope detects parasites in blood, helps to save lives.”. [Online]. Available : TomoUSA channel 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.