บ้านขนาดไมโครนี้ถูกสร้างจากปืนไอออนขนาดเล็ก ตั้่งอยู่บนพื้นที่ขนาดเพียง 300 คูณ 300 ตารางเมตร Author: FEMTO-ST Institute

นักฟิสิกส์สร้างบ้านที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักฟิสิกส์สัญชาติฝรั่งเศสจากสถาบัน Femto-ST ตั้งอยู่ในเมือง Besançon สามาถสร้างบ้านขนาดเล็กในระดับตารางไมโครเมตรได้

บ้านที่มีขนาดพอๆกับความกว้างของเส้นผมนี้สร้างจากอะไร

 บ้านขนาดเล็กนี้ที่ถูกสร้างจากแผ่นซิลิกาเมมเบรน และใช้เลเซอร์ในการตัดแต่งรูปทรง ซึ่งเทคโนโลยีที่ถูกใช้มีหลากหลายสาขา ดังนี้

  • MicroRobotics System – หรือระบบที่มีความสามารถในการประกอบด้วยหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็ก
  • นาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสง (Optical Nanotechnology) – หัวยิงไอออนพลังงานต่ำ (สร้างความร้อนนิดๆ) และลำอิเล็กตรอนขนาดเล็ก

 เมื่อนักฟิสิกส์ใช้ระบบยิงแก๊ส (Gas Injection System) และหุ่นยนต์ที่สามารถจับวางสิ่งเล็กๆได้อย่างแม่นยำ (Tiny Maneuverable Robot) ในห้องสูญญากาศ เมื่อรวมเทคโนโลยีทั้งหมดเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างสร้างบ้านขนาดเล็กบนเส้นใย (Fiber) ที่ใช้เป็นฐานรองรับบ้านได้อย่างแม่นยำ

สร้างบ้านขนาดเล็กนี้ได้อย่างไร

 ทีมวิจัยกล่าวว่าการสร้างบ้านขนาดเล็กเหมือนกับการสร้างลูกเต๋าจากชิ้นส่วนกระดาษเล็กๆ แต่การสร้างสิ่งของในระดับนาโนจะต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไปยิ่งกว่านั้น โดยมีลำดับขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

  1. ใช้ลำไอออนขนาดเล็ก (Focused ion beam) เปรียบเสมือนเป็นกรรไกรใช้ตัดและต่อแผ่นซิลิกาเมมเบรน
  2. แผ่นซิลิกาเมมเบรนเปรียบเสมือนกระดาษ หรือวัสดุสร้างบ้าน
  3. ลำไอออนพลังงานต่ำจะช่วยยึดให้ขอบกำแพงของบ้านติดเข้าด้วยกันได้ด้วยความร้อน
  4. นอกจากนี้ลำไอออนพลังงานต่ำและแก๊สสามารถสร้างลวดลาย (Pattern) บนหลังคาบ้านได้อีกด้วย ซึ่งแสดงถึงความแม่นยำของเครื่องมือที่ใช้สร้าง
การสร้างบ้านขนาดเล็ก

ภาพขณะที่นักวิจัยจาก Femto-ST กำลังสร้างบ้านขนาดเล็กด้วยระบบหุ่นยนต์ที่สามารถประกอบวัตถุได้ในระดับไมโคร Author: FEMTO-ST Institute

 ขั้นตอนการประกอบต่างๆ เหล่านี้ถูกควบคุมผ่านหน้าจอหลายเครื่อง บางขั้นตอนต้องใช้คน บางขั้นตอนก็เป็นไปโดยอัตโนมัติ ในอนาคตทีมจะออกแบบระบบให้เป็นอัตโนมัติโดยทั้งหมด อ่านถึงตรงนี้ผู้อ่านคงสงสัยว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างบ้านขนาดเล็กนี้ทำขึ้นเพื่ออะไร ทั้งนี้นักวิจัยต้องการโปรโมตให้เห็นว่าเทคโนโลยีนาโนของมนุษย์เรานั้นก้าวไปในระดับที่สามารถลงรายละเอียดของสิ่งของ เช่น การสร้างลวดลาย, ช่องหน้าต่าง, ประตู ของบ้านขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำและประณีตยิ่งขึ้น

Read Original Article and More Detail & Media
Smallest microhouse in the world, assembled on the facet of an optical fiber by origami and welded in the μRobotex nanofactory.”. [Online]. via : avs.scitation.org 2018.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.