หุ่นยนต์กระโดดได้ สร้างจาก 3D พริ้นเตอร์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 หุ่นยนต์กระโดดได้ตัวนี้ สร้างจาก 3D พริ้นเตอร์ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ ของภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยภายในสร้างด้วยวัสดุแข็ง (Rigid Core) ส่วนภายนอกใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) โดยมันมีความสามารถพิเศษในการกระโดดสูงได้มากกว่า 30 ครั้ง โดยใช้พลังงานจากการผสมระหว่าง Butane และ Oxygen และเมื่อสารสองตัวนี้ทำปฏิกิริยากันจะสามารถสร้างแรงขับที่เกิดจากการที่อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยความร้อน จึงทำให้มันกระโดดได้

 ในตอนแรกได้มีการทดลองใช้วัสดุที่มีความแข็ง (Rigid) ปรากฏว่าตัวหุ่นยนต์แตกได้ง่ายเมื่อกระทบพื้น ต่อมาจึงได้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) และวัสดุกึ่งผสมระหว่างแข็งและอ่อนนุ่ม (Gradient) เพื่อป้องกันการแตกที่เกิดขึ้นกับส่วนบนของหุ่นยนต์เมื่อมันกระทบพื้น

ภาพต่อ Shot ขณะหุ่นยนต์กระโดด

หุ่นยนต์กระโดดได้ สร้างจาก 3D พริ้นเตอร์ 1

ภาพ 6 shot ขณะหุ่นยนต์กระโดดข้ามโต๊ะ Credit phys.org

ภาพแสดงให้เห็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Butane และ Oxygen

หุ่นยนต์กระโดดได้ สร้างจาก 3D พริ้นเตอร์ 2

ภาพที่ 4 – 6 บริเวณสีขาวคือ แสงที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง Butane และ Oxygen Credit phys.org

ชมวีดิโอ


Reference and More Detail & pics
“3-D-printed robot is hard at heart, soft on the outside.”. [Online]. Available : phys.org 2015.
3D-printed robot is hard at heart, soft on the outside.”. [Online]. Available : JacobsSchoolNews 2015.
3D-printed robot is hard at heart, soft on the outside part2.”. [Online]. Available : JacobsSchoolNews 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.