Pluto Public Domian/Pixabay

นักวิจัยกลุ่มหนึ่งเห็นควรให้พลูโตกลับมาเป็นดาวเคราะห์อีกครั้ง

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Central Florida (UCF) ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์บางประการกับการจัดประเภทดาวเคราะห์ของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล หรือ IAU

 ในปี 2006 กลุ่มนักดาราศาสตร์หัวกะทิจาก IAU หรือ International Astronomical Union ได้กำหนดนิยามความเป็นดาวเคราะห์ไว้ส่วนหนึ่งว่า

ต้องมีวงโคจรที่ชัดเจน

 ทำให้ดาวพลูโตไม่สามารถเป็นดาวเคราะห์ได้ เพราะวงโคจรของมันถูกรบกวนจากดาวเนปจูน อีกทั้งพลูโตตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “แถบคอยเปอร์” สถานที่ที่มีแต่ดาวเคราะห์น้อยที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งอยู่เต็มไปหมด

 นักวิจัยจาก UCF นำโดย Philip Metzger สร้างความหวังให้กับพลูโตอีกครั้ง โดยอ้างการศึกษาจากวรรณกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เมื่อ 200 ปีก่อนของนักดาราศาสตร์ในยุคเดียวกับ Galileo โดยวรรณกรรมดังกล่าวพูดถึงว่า

Titan ดาวบริวารของดาวเสาร์ และ Europa ดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี ก็ถือเป็นดาวเคราะห์

 โดย Metzger ให้เหตุผลว่า

นี่แสดงให้เห็นว่าการนิยามคำว่าดาวเคราะห์ต้องมีวงโคจรชัดเจนยังไม่เพียงพอ

 เพราะปัจจุบันไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่มีวงโคจรชัดเจนเลย ยกตัวอย่างโลกของเราที่มีวงโคจรแบบแปรผัน ไม่ได้โคจรทับเส้นเดิมในทุก ๆ ปี

 Kirby Runyon นักวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins (JHU) จากห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ก็ให้เหตุผลว่า การที่ดาวเคราะห์มีวงโคจรไม่ชัดเจน ไม่ใช่คำจำกัดความที่ดีนัก เพราะช่วยในการจำแนกดาวใดควรเป็นดาวเคราะห์ได้ลำบากมาก

 แต่ Metzger แนะนำว่า

ควรใช้เกณฑ์ในด้านคุณสมบัติภายในของดาวนั้น ๆ มากกว่า

 จากการสำรวจดาวพลูโตของยานสำรวจอวกาศ New Horizons ทำให้รู้ว่่าดาวพลูโตมีกายภาพซับซ้อนกว่าโลก หรือดาวอังคารด้วยซ้ำ

  • มีมหาสมุทรใต้ชั้นน้ำแข็ง
  • ชั้นบรรยากาศมีหลายระดับ
  • มีสารอินทรีย์
  • พบหลักฐานการมีอยู่ของทะเลสาบโบราณ
  • มีดวงจันทร์บริวาร

 ด้วยเหตุผลทางกายภาพดังกล่าวนักวิจัยจึงเห็นควรว่าพลูโตถือเป็นดาวเคราะห์อีกดวงของระบบสุริยะ

 ทั้งนี้ผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรว่า

พลูโตควรเป็นดาวเคราะห์หรือไม่??

 ข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับดาวพลูโต

Read Original Article and More Detail & Media
“New research suggest Pluto should be reclassified as a planet.”. [Online]. via : Phys.org 2018.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: