ชมภาพคู่ของดาวพลูโตและชารอน Pluto and Charon

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

  ชมภาพคู่ของดาวพลูโตและชารอน Pluto and Charon 1

 หน้าหลักของเว็บไซต์ Nasa.gov แสดงเวลาที่เหลืออีก 2 วันก่อนที่ยาน New Horizons จะถึงดาวพลูโต ก็ได้ส่งรูปคู่ระหว่างดาวพลูโตและชารอน (Pluto and Charon) มายังโลกให้นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์

ชมภาพคู่ของดาวพลูโตและชารอน Pluto and Charon 2

ภาพขาวดำ ขณะ New Horizons อยู่ห่างจากดาว Pluto และ Charon ประมาณ 6 ล้านกิโลเมตร Credit Nasa.gov

ชมภาพคู่ของดาวพลูโตและชารอน Pluto and Charon 3

ภาพสีที่ถูกถ่ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา Credit Nasa.gov

ชมภาพคู่ของดาวพลูโตและชารอน Pluto and Charon 4

บริเวณขอบสีขาวรอบๆดาวพลูโตส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการการถ่ายภาพ แต่บริเวณสีเงินใต้โซนมืดด้านล่าง เป็นของจริงที่เรียกว่า “Whale” Credit Nasa.gov

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับดาวพลูโต
1. 9 ปีแห่งการรอคอย ยาน New Horizons ใกล้ถึงพลูโตแล้ว
2. รูปภาพใหม่ของดาวพลูโตในระยะใกล้กว่าเดิม
3. มาดูลำดับการสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
4. ดาวพลูโตใหญ่แค่ไหน

Reference and More Detail & pics
“Pluto and Charon: New Horizons’ Dynamic Duo.”. [Online]. Available : Nasa.gov 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.