ปริมาณทางฟิสิกส์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


ปริมาณทางฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity) คือ ปริมาณที่บ่งบอกแต่ขนาดแต่ไม่บอกทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น

ระยะทาง เวลา มวล อุณหภูมิ อัตราเร็ว ปริมาตร งาน พลังงาน

2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) คือ ปริมาณที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น

การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง แรง โมเมนตัม

ปริมาณทางฟิสิกส์ที่มักสับสนว่าจัดอยู่ในประเภทใด

Scalar Vector
ระยะทาง (Distance) การกระจัด (Displacement)
อัตราเร็ว (Speed) ความเร็ว (Velocity)
Sending
User Review
2.5 (6 votes)
ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 1
    Share


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.