คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


3. การบวกลบเวกเตอร์

     ทดลองหยิบเหรียญมา 1 เหรียญ

      ครั้งแรก ทดลองออกแรงกระทำกับเหรียญเพียงนิ้วเดียว โดยให้ทิศทางไปทางซ้าย (จะเห็นว่าแรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด และทิศทาง)

      ครั้งที่สอง ทดลองออกแรงเพิ่มอีกแรง โดยใช้นิ้วเพิ่มอีกหนึ่งนิ้ว ดังรูป ลองคาดเดาว่าเหรียญจะเคลื่อนที่ไปทางทิศใด

force direction

การหาผลรวมของแรง หรือ “แรงลัพธ์”

      จากรูปจะเห็นว่าทิศของแรงรวม หรือนิยมใช้คำว่า “แรงผลลัพธ์” หรือ “แรงลัพธ์” นั้นมีทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ นอกจากแรง ไม่ว่าเวกเตอร์ใดๆ เราสามารถรวมปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัว ดังรูป

tail to head

การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัว

รูปแบบที่ 2 การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหาง ดังรูป

tail to tail

การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหาง

รายการที่เกี่ยวข้อง

สรุป แรงลัพธ์ คือ แรงผลรวมที่เกิดจากการรวมกันทั้งขนาดและทิศทางของแรงตั้งแต่ 2 แรงขึ้นไป

ก่อนหน้า | คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1                                    
หน้าถัดไป | คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 3

Sending
User Review
3 (1 vote)
ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 1
    Share


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.