3. การบวกลบเวกเตอร์

 ทดลองหยิบเหรียญมา 1 เหรียญ

  ครั้งแรก ทดลองออกแรงกระทำกับเหรียญเพียงนิ้วเดียว โดยให้ทิศทางไปทางซ้าย (จะเห็นว่าแรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด และทิศทาง)

  ครั้งที่สอง ทดลองออกแรงเพิ่มอีกแรง โดยใช้นิ้วเพิ่มอีกหนึ่งนิ้ว ดังรูป ลองคาดเดาว่าเหรียญจะเคลื่อนที่ไปทางทิศใด

force direction
การหาผลรวมของแรง หรือ “แรงลัพธ์”

 จากรูปจะเห็นว่าทิศของแรงรวม หรือนิยมใช้คำว่า “แรงผลลัพธ์” หรือ “แรงลัพธ์” นั้นมีทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ นอกจากแรง ไม่ว่าเวกเตอร์ใดๆ เราสามารถรวมปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัว ดังรูป

tail to head
การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัว

รูปแบบที่ 2 การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหาง ดังรูป

tail to tail
การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหาง
ถ้าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่องแชร์เลยครับ