การแปลงคำอุปสรรคหน้าหน่วยทางฟิสิกส์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


การแปลงคำอุปสรรคหน้าหน่วย สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การแปลงโดยตรง

กล่าวคือ แปลงจากพหุคูณที่อยู่หน้าหน่วยเป็นตัวเลขได้ทันที หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการแปลงเพื่อกำจัดคำอุปสรรคนั่นเอง ดังตัวอย่างด้านล่าง

normal1

การแปลงคำอุปสรรคโดยตรง

2. การแปลงจากคำอุปสรรคที่มีพหุคูณใหญ่กว่าไปยังคำอุปสรรคที่มีพหุคูณเล็กกว่า (ใหญ่ไปเล็ก)

bigtosmall1

การแปลงคำอุปสรรคจากใหญ่ไปเล็ก

3. การแปลงจากคำอุปสรรคที่มีพหุคูณเล็กกว่าไปยังคำอุปสรรคที่มีพหุคูณใหญ่กว่า (เล็กไปใหญ่)

smalltobig1

การแปลงคำอุปสรรคจากเล็กไปใหญ่

Sending
User Review
0 (0 votes)
ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 2
    Shares


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.