การแปลงคำอุปสรรคหน้าหน่วย สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การแปลงโดยตรง

กล่าวคือ แปลงจากพหุคูณที่อยู่หน้าหน่วยเป็นตัวเลขได้ทันที หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการแปลงเพื่อกำจัดคำอุปสรรคนั่นเอง ดังตัวอย่างด้านล่าง

normal1
การแปลงคำอุปสรรคโดยตรง

2. การแปลงจากคำอุปสรรคที่มีพหุคูณใหญ่กว่าไปยังคำอุปสรรคที่มีพหุคูณเล็กกว่า (ใหญ่ไปเล็ก)

bigtosmall1
การแปลงคำอุปสรรคจากใหญ่ไปเล็ก

3. การแปลงจากคำอุปสรรคที่มีพหุคูณเล็กกว่าไปยังคำอุปสรรคที่มีพหุคูณใหญ่กว่า (เล็กไปใหญ่)

smalltobig1
การแปลงคำอุปสรรคจากเล็กไปใหญ่