ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิด

      ในชีวิตประจำวันเราทราบกันดีว่าวัตถุจะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า กล่าวคือ ความสมดุลระหว่างประจุไฟฟ้าบวก และประจุไฟฟ้าลบ ทำให้วัตถุมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า นั่นเอง แสดงว่าประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุบวกและประจุลบ โดยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีประจุลบ นั่นก็คือ อิเล็กตรอน (Electron) และอนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีประจุบวก คือ โปรตอน (Proton)

ฟิสิกส์ ประจุไฟฟ้า คือ อะไร
ซ้ายมือ คือ ภาพจำลองของประจุไฟฟ้าลบ ขวามือ คือ ภาพจำลองของประจุไฟฟ้าบวก

เมื่อประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน มาอยู่ในระยะที่ทำให้เกิดอันตรกิริยาของแรง ซึ่งเราเรียกว่า แรงทางไฟฟ้า

Previous Page : เนื้อหาแม่เหล็กไฟฟ้า                                          Next Page : แรงทางไฟฟ้า