ประจุไฟฟ้า คือ อะไร

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิด

      ในชีวิตประจำวันเราทราบกันดีว่าวัตถุจะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า กล่าวคือ ความสมดุลระหว่างประจุไฟฟ้าบวก และประจุไฟฟ้าลบ ทำให้วัตถุมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า นั่นเอง แสดงว่าประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุบวกและประจุลบ โดยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีประจุลบ นั่นก็คือ อิเล็กตรอน (Electron) และอนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีประจุบวก คือ โปรตอน (Proton)

ฟิสิกส์ ประจุไฟฟ้า คือ อะไร

ซ้ายมือ คือ ภาพจำลองของประจุไฟฟ้าลบ ขวามือ คือ ภาพจำลองของประจุไฟฟ้าบวก

เมื่อประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน มาอยู่ในระยะที่ทำให้เกิดอันตรกิริยาของแรง ซึ่งเราเรียกว่า แรงทางไฟฟ้า

Previous Page : เนื้อหาแม่เหล็กไฟฟ้า                                          Next Page : แรงทางไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 2
    Shares


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.