ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย เช่น การขัดสี

     เมื่อนำวัสดุสองชิ้นที่ต่างชนิดกันมาขัดถู หรือเสียดสีกัน อย่างเช่น แท่งแก้วกับผ้าขนสัตว์ ก็จะทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างผิวสัมผัส โดยวัสดุแต่ละชนิดจะเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน ทำให้ประจุโดยรวมของวัสดุเป็นคนละชนิดกัน

Previous Page: ฉนวนไฟฟ้า

Next Page: การเหนี่ยวนำไฟฟ้า