การขัดสีเพื่อสร้างไฟฟ้าสถิต

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


     ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย เช่น การขัดสี

     เมื่อนำวัสดุสองชิ้นที่ต่างชนิดกันมาขัดถู หรือเสียดสีกัน อย่างเช่น แท่งแก้วกับผ้าขนสัตว์ ก็จะทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างผิวสัมผัส โดยวัสดุแต่ละชนิดจะเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน ทำให้ประจุโดยรวมของวัสดุเป็นคนละชนิดกัน

Previous Page: ฉนวนไฟฟ้า

Next Page: การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.