ฉนวนไฟฟ้า หรือ Insulator เป็นวัสดุที่ไม่ยอม หรือขัดขวางให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ยาก มักเป็นวัสดุจำพวกแก้ว ไม้ กระดาษ หรือพอลิเมอร์จำพวกยาง และพลาสติก

     นอกจากนี้ยังมีฉนวนไฟฟ้าที่สามารถทำให้มีขั้วได้ชั่วขณะ เมื่อนำไปใส่ระหว่างสนามไฟฟ้า เรียกว่า สารไดอิเล็กตริก (Dielectric) เมื่อให้สนามไฟฟ้าผ่านสารไดอิเล็กทริก จะทำให้เกิดการเรียงตัวของสารไดอิเล็กทริกตามทิศทางของสนามไฟฟ้า

Previous Page: ตัวนำไฟฟ้า

Next Page: การขัดสี