การต่อสายดินเป็นการทำให้จุดที่ต่อนั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าเช่นเดียวกับโลก

การต่อสายดิน ฟิสิกส์
การต่อสายดิน และสัญลักษณ์แทนการต่อสายดิน

Previous Page : อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ                                    Next Page : กฎของคูลอมบ์