อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ คือ อะไร?

      เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบชนิดของประจุไฟฟ้า ภายในมีส่วนประกอบได้แก่ แผ่นโลหะบางติดกับก้านโลหะ โดยเชื่อมต่อมาจากจานโลหะด้านบนของอิเล็กโทรสโคป หากต้องการตรวจสอบประจุของวัตถุใดๆให้นำมาจ่อใกล้จานโลหะของอิเล็คโทรสโคป ถ้าแผ่นโลหะบางกลางออกแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบชนิดของประจุที่อยู่บนวัตถุว่าเป็นประจุบวก ลบ หรือเป็นกลางทางไฟฟ้าได้อีกด้วย

อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ ฟิสิกส์
ภาพจำลองอิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ

อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ สามารถตรวจสอบชนิดประจุได้อย่างไร

  1. อันดับแรกต้องทำให้จานโลหะเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยการสัมผัสหรือต่อสายดิน เพื่อประจุรวมของอิเล็กโทรสโคปเป็นศูนย์
  2. หากต้องการตรวจสอบว่าวัตถุใดๆ มีประจุไฟฟ้า ให้นำมาวางจ่อกับแผ่นจานโลหะ หากแผ่นโลหะ (Gold Leaf) มีการกางออกแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้า หากไม่กางออกเลย แสดงว่าไม่มีประจุไฟฟ้าบนวัตถุนั้นๆ ที่ต้องการตรวจสอบ
  3. หากต้องการทราบชนิดประจุให้กระทำตามแผนภาพด้านล่างนี้
การทดสอบหาชนิดประจุไฟฟ้า ฟิสิกส์
1 ทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุที่ทราบชนิด 2 หากแผ่นโลหะกางออกมาขึ้นแสดงว่าวัตถุที่นำมาเข้าใกล้มีประจุชนิดเดียวกับอิเล็กโทรสโคป 3 หากแผ่นโลหะกางลดลงแสดงว่าวัตถุที่นำมาเข้าใกล้มีประจุต่างชนิดกับอิเล็กโทรสโคป

Previous Page : อิเล็กโทรสโคปลูกพิธ                                    Next Page : การต่อสายดิน