วิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า

      การนำวัตถุที่มีประจุเข้าใกล้ตัวนำใดๆ (แต่ไม่สัมผัสโดยตรง) จะทำให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนตัวนำตรงส่วนด้านที่ใกล้วัตถุ และการเกิดประจุชนิดเดียวกันบนตัวนำด้านที่ไกลวัตถุ การกระทำนี้ถูกเรียกว่า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยมีวิธีการดังนี้

การเหนี่ยวนำไฟฟ้า ฟิสิกส์
การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

Previous Page : การขัดสี                                    Next Page : อิเล็กโทรสโคปลูกพิธ