การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


วิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า

      การนำวัตถุที่มีประจุเข้าใกล้ตัวนำใดๆ (แต่ไม่สัมผัสโดยตรง) จะทำให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนตัวนำตรงส่วนด้านที่ใกล้วัตถุ และการเกิดประจุชนิดเดียวกันบนตัวนำด้านที่ไกลวัตถุ การกระทำนี้ถูกเรียกว่า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยมีวิธีการดังนี้

การเหนี่ยวนำไฟฟ้า ฟิสิกส์

การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

Previous Page : การขัดสี                                    Next Page : อิเล็กโทรสโคปลูกพิธ

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 1
    Share


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.