พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


      หากตัวเก็บประจุมีประจุเก็บไว้ภายในมากเท่าใด ก็จะมีศักย์ไฟฟ้ามากเท่านั้น ดังนั้น เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังรูป

พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ energy ฟิสิกส์

ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ Q และความต่างศักย์ไฟฟ้า V

      เราสามารถหาพลังงานที่สะสมภายในตัวเก็บประจุได้ จากพื้นที่ใต้กราฟรูปสามเหลี่ยม (สีเหลือง) ดังนี้

W = \frac{1}{2}QV

      แต่เนื่องจากสมการความจุไฟฟ้า C=\frac{Q}{V} แสดงว่าเราสามารถจัดรูปสมการพลังงานที่สะสมภายในตัวเก็บประจุได้หลายรูปแบบ ดังนี้

W = \frac{1}{2}QV

W = \frac{1}{2}CV^2 เมื่อแทนด้วย Q = CV

W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} เมื่อแทนด้วย V = Q/C

Previous Page : การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน           Next Page : หน้าหลัก

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 1
    Share


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.