ตัวนำไฟฟ้า (Electrical Conductor) เป็นวัสดุ หรือวัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไปได้อย่างสะดวก เช่นพวกโลหะอย่าง ทองแดง, เงิน, อะลูมิเนียม เป็นต้น วัสดุที่พบในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สายไฟ 

     ส่วนใหญ่ตัวนำไฟฟ้าจะยอมให้ประจุเคลื่อนที่ไปในหลายทิศทาง แต่สำหรับวัสดุตัวนำที่เป็นเส้น ประจุไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ตามลักษณะกายภาพของวัสดุ

     โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด คือ เงิน (Ag) แต่มีราคาแพงจึงไม่นิยมนำมาทำสายไฟ

Previous Page: กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

Next Page: ฉนวนไฟฟ้า