ตัวนำไฟฟ้า (Electrical Conductor)

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


     ตัวนำไฟฟ้า (Electrical Conductor) เป็นวัสดุ หรือวัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไปได้อย่างสะดวก เช่นพวกโลหะอย่าง ทองแดง, เงิน, อะลูมิเนียม เป็นต้น วัสดุที่พบในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สายไฟ 

     ส่วนใหญ่ตัวนำไฟฟ้าจะยอมให้ประจุเคลื่อนที่ไปในหลายทิศทาง แต่สำหรับวัสดุตัวนำที่เป็นเส้น ประจุไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ตามลักษณะกายภาพของวัสดุ

     โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด คือ เงิน (Ag) แต่มีราคาแพงจึงไม่นิยมนำมาทำสายไฟ

Previous Page: กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

Next Page: ฉนวนไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.