การหาค่าพลังงานศักย์ไฟฟ้า

      เมื่อประจุ q อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆ ที่มีสนามไฟฟ้า จะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุ q ได้รับแรงกระทำจากสนามไฟฟ้า ในกรณีสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q จะทำให้ประจุ q มีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเท่ากับงานของแรงไฟฟ้าที่นำประจุจากระยะอนันต์มายังจุดนั้น

      จะได้สมการศักย์ไฟฟ้า E_p=\frac{kQq}{r}   เมื่อ r เป็นระยะระหว่างประจุทั้งสอง

ศักย์ไฟฟ้า ฟิสิกส์
เมื่อเลื่อนประจุ q จากระยะอนันต์เข้าใกล้สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q จะทำให้ประจุ q มีศักย์ไฟฟ้า E_p=\frac{kQq}{r}

Previous Page : สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน                                  Next Page : ศักย์ไฟฟ้า