พลังงานศักย์ไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


การหาค่าพลังงานศักย์ไฟฟ้า

      เมื่อประจุ q อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆ ที่มีสนามไฟฟ้า จะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุ q ได้รับแรงกระทำจากสนามไฟฟ้า ในกรณีสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q จะทำให้ประจุ q มีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเท่ากับงานของแรงไฟฟ้าที่นำประจุจากระยะอนันต์มายังจุดนั้น

      จะได้สมการศักย์ไฟฟ้า E_p=\frac{kQq}{r}   เมื่อ r เป็นระยะระหว่างประจุทั้งสอง

ศักย์ไฟฟ้า ฟิสิกส์

เมื่อเลื่อนประจุ q จากระยะอนันต์เข้าใกล้สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q จะทำให้ประจุ q มีศักย์ไฟฟ้า E_p=\frac{kQq}{r}

Previous Page : สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน                                  Next Page : ศักย์ไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.