แรงไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


แรงไฟฟ้า คือ อะไร

      เป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองประจุ ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน และประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน ขนาดของแรงเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์

แรงไฟฟ้า ฟิสิกส์

แรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน

Previous Page : ประจุไฟฟ้า                                    Next Page : กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 4
    Shares


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.