กฎของคูลอมบ์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


สมการแรงคูลอมบ์

      กฎของคูลอมบ์กล่าวถึงแรงระหว่างจุดประจุ 2 จุด ประจุสามารถคำนวณหาขนาดของแรงได้ทั้งในกรณีแรงผลักและแรงดึงดูดระหว่างจุดประจุ ตามสมการ

F = \frac{kQ_1{Q_2}}{r^2}  โดยที่  k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2

กฎของคูลอมบ์ ฟิสิกส์

แรงคูลอมป์ หรือแรงไฟฟ้า แปรผันตรงกับขนาดของประจุสองตัว ({Q_1}{Q_2}) และแปรผกผันกับระยะห่างกำลังสอง (r_2 ) จะสังเกตได้ว่าไม่ได้ใส่ทิศทางของแรง เนื่องจากเป็นได้ทั้งแรงผลักและแรงดึงดูด

Previous Page : การต่อสายดิน                                    Next Page : สนามไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.