สมการแรงคูลอมบ์

      กฎของคูลอมบ์กล่าวถึงแรงระหว่างจุดประจุ 2 จุด ประจุสามารถคำนวณหาขนาดของแรงได้ทั้งในกรณีแรงผลักและแรงดึงดูดระหว่างจุดประจุ ตามสมการ

F = \frac{kQ_1{Q_2}}{r^2}  โดยที่  k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2

กฎของคูลอมบ์ ฟิสิกส์
แรงคูลอมป์ หรือแรงไฟฟ้า แปรผันตรงกับขนาดของประจุสองตัว ({Q_1}{Q_2}) และแปรผกผันกับระยะห่างกำลังสอง (r_2 ) จะสังเกตได้ว่าไม่ได้ใส่ทิศทางของแรง เนื่องจากเป็นได้ทั้งแรงผลักและแรงดึงดูด

Previous Page : การต่อสายดิน                                    Next Page : สนามไฟฟ้า