กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


      ประจุไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผลรวมของประจุของระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงต้องเท่ากับผลรวมของประจุหลังการเปลี่ยนแปลง กฎนี้ก็มีความเหมือนกับกฎอนุรักษ์พลังงาน

กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

      จะเห็นว่าผลรวมของประจุก่อนแตะเท่ากับ -3 + 5 = 2 หน่วย เท่ากับผลรวมของประจุหลังแตะ เท่ากับ 4 – 2 = 2 หน่วย

Previous Page : แรงไฟฟ้า                                    Next Page : ตัวนำไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.