ประจุไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผลรวมของประจุของระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงต้องเท่ากับผลรวมของประจุหลังการเปลี่ยนแปลง กฎนี้ก็มีความเหมือนกับกฎอนุรักษ์พลังงาน

กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

      จะเห็นว่าผลรวมของประจุก่อนแตะเท่ากับ -3 + 5 = 2 หน่วย เท่ากับผลรวมของประจุหลังแตะ เท่ากับ 4 – 2 = 2 หน่วย

Previous Page : แรงไฟฟ้า                                    Next Page : ตัวนำไฟฟ้า