เนื้อหาฟิสิกส์ (Physics Story)

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูฟิสิกส์ไทย (Thaiphysicsteacher.com) ท่านสามารถเลือกดูเนื้อหาได้ตามหมวดหมู่ด้านล่าง

ระวัง เนื้อหาส่วนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ thaiphysicsteacher.com การจะนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

มัธยมศึกษาปีที่ 4

บทนำ

การเคลื่อนที่แนวตรง

แรง มวล และน้ำหนัก

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

กฎความโน้มถ่วงสากล หรือ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล

แรงเสียดทาน

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

%d bloggers like this: