หมวดหมู่: กลศาสตร์

รวมเนื้อหากลศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เช่น แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมการชน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เป็นต้น