มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก

แนวคิดการเรียนรู้แบบส่วนบุคคล (Personalized Learning)

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 Mark Zuckerberg สนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้แบบส่วนบุคคล (Personalized Learning)

 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Mark เจ้าพ่อเฟสบุ๊คได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคุณครูและนักเรียนที่โรงเรียน Everest Public ในเมือง Redwood รัฐ California โรงเรียน Everest เป็นโรงเรียนในเครือของ Summit Public และที่นี่เขาได้พบว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนการเรียนรู้แบบส่วนบุคคล (Personalized Learning)

ทำไมต้องการเรียนรู้แบบส่วนบุคคล

 Mark กล่าวว่า ถ้าลองคิดเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาที่มีอยู่บนโลกนี้ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา คุณจะนึกภาพได้ว่ามีนักเรียนอยู่เต็มห้องเรียน สอนด้วยครูเพียงหนึ่งคน และทุกคนเรียนสิ่งเดียว เรื่องเดียวกัน วิธีการเดียวกัน และไปพร้อมๆกัน

 แต่การเรียนรู้แบบส่วนบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคน บางคนชอบเรียนรู้จากการดูวีดิโอ บางคนชอบอ่านมากกว่า บางคนชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือแก้ไขปัญหาบางอย่าง ถ้านักเรียนคนใดต้องการเรียนจบเร็วก่อนเพื่อน ก็ไม่เป็นไร คุณได้ไปต่อ แต่ถ้าใครเรียนไม่ทัน ก็ได้รับเวลาเรียนเพิ่มตามที่ต้องการ

การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ

 การเรียนรู้ส่วนบุคคลจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะและการแก้ไขปัญหาเป็นสำคัญ แทนที่จะจดจำคำตอบ หรือความรู้สำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว หนึ่งในนักเรียนที่ Mark ลองสอบถาม พูดว่า “เราต้องรับมือกับหลายโปรเจคที่ได้รับมา ซึ่งเหมือนกับการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง เรารู้สึกได้ว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆ”

 ผลเบื้องต้นของการจัดการเรียนรู้แบบส่วนบุคคลเริ่มจะเป็นความหวังใหม่สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน จากการศึกษาของ Gates Foundation พบว่านักเรียนในโรงเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยโมเดลการเรียนรู้แบบส่วนบุคคลจะมีคะแนนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ครู 90% ของโรงเรียนในเครือ Summit Public ต่างก็แนะนำบอกต่อวิธีการเรียนรู้แบบส่วนบุคคลกับเพื่อนครูคนอื่นๆ

Facebook กับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบส่วนบุคคล

 Mark กล่าวต่อว่าการมาเยือนโรงเรียน Everest ก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ส่วนบุคคลนั้นเป็นวิธีที่เหมาะอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ในศตวรรษนี้ เพราะเนื้อหาความรู้เราสามารถหาอ่านได้ง่ายในอินเตอร์เน็ต แต่ทักษะการจัดกระทำความรู้ หรือการนำไปใช้ยังคงไม่ถูกให้ความสำคัญมากนัก Mark กล่าวต่อว่า เขาและวิศวกรจาก Facebook กำลังสร้าง Platform ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่วนบุคคล ทั้งนี้ซอฟแวร์สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณครู เพื่อให้เข้าได้กับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน

Read Original Article and More Detail & Media
Personalized learning.“. [Online]. via : Mark 2016.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.