PublicDomain: Pixabay

เอกภพของเราอาจเป็นแค่ฟองอากาศที่ขยายตัวอยู่ในมิติที่ซับซ้อน

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Uppsala ได้เสนอว่าเราอาจอาศัยอยู่บนเอกภพที่มีโครงสร้างคล้ายฟองสบู่ในมิติที่ซับซ้อน

เรารู้ว่าเอกภพกำลังขยายตัวด้วยความเร่งมาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อนแล้ว อาจเป็นเพราะว่าพลังงานมืด และทุกวันนี้พลังงานมืดถือเป็นหนึ่งในปริศนาสำคัญที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายหรือตรวจพบได้

ทฤษฎีสตริงอาจช่วยได้

ทฤษฎีสตริง (String Theory) เป็นความหวังหนึ่งที่จะช่วยอธิบายปริศนาดังกล่าว โดยมีสมมติฐานที่ว่าสสารทุกชนิด รวมถึงร่างกายของเราประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยคล้ายเส้นเปียโนและขนาดเล็กมาก ๆ ที่มีการสั่น (Vibrating) อยู่ตลอดเวลา หากไร้การสั่น มวลจะหายไป (จึงเป็นที่มาของชื่อทฤษฎีสตริง)

เมื่อนักฟิสิกส์ใช้ทฤษฎีสตริงอธิบายเอกภพกลับพบว่า ทฤษฎีจะใช้งานได้เมื่อเพิ่มมิติลงไปเกิน 3 มิติ (กว้าง ยาว สูง) เกินขอบเขตจากสามัญสำนึกที่เราเข้าใจได้ในชีวิตประจำวัน และมีการโต้เถียงมากกว่า 15 ปี เพราะยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเอกภพของเราจะถูกอธิบายได้โดยทฤษฎีสตริงจนถึงปัจจุบัน (ทุกอย่างเป็นแค่แบบจำลอง)

ปัจจุบัน นักวิจัยได้เสนอแนวคิดใหม่ โดยนำพลังงานมืดมาใช้อธิบายว่าเราตั้งอยู่เอกภพที่มีโครงสร้างคล้ายฟองอากาศ และฟองอากาศนั้นก็ขยายตัวอีกด้วย นั่นหมายถึง สสารทุกชนิดตั้งอยู่บนพื้นผิวฟองอากาศดังกล่าว ซึ่งเป็นบริเวณที่ขีดจำกัดของทฤษฎีสตริงใช้อธิบายได้ และนำไปสู่ข้อสงสัยต่อไปว่าอาจจะมีฟองอากาศอื่น ๆ อีกที่อยู่ห่างออกไปจากฟองอากาศ ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ของเอกภพที่เราอาศัยอยู่ (เหมือนเราอยู่บนผิวผลองุ่นลูกหนึ่ง และอาจยังมีองุ่นลูกอื่นที่อยู่ข้างเคียงอีกด้วย)

ถ้าเอกภพที่เราอาศัยอยู่คือ องุ่นหนึ่งลูก แล้วยังมีเอกภพแห่งอื่นอีกหรือไม่?
ถ้าเอกภพที่เราอาศัยอยู่คือ องุ่นหนึ่งลูก แล้วยังมีเอกภพแห่งอื่นอีกหรือไม่? PublicDomain:Pixabay

แบบจำลองของเอกภพนี้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Uppsala ได้เสนอไว้เพียงเป็นภาพจำลองที่ต่างจากภาพที่เรามีต่อเอกภพในอดีต โดยเชื่อว่าน่าจะปูทางแบบจำลองใหม่ ๆ และนำไปสู่การทดสอบทฤษฎีสตริงในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้สามารถอ่านงานวิจัย Emergent de Sitter Cosmology from Decaying Anti–de Sitter Space ได้ที่ Physical Review Letters 2018

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: