นาซ่าเชิญสื่อมวลชนเข้าชมห้องแลป Quantum Computer

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2558 นาซ่าได้เชิญสื่อมวลชนเข้าชมห้องแลปสมองกลควอนตัม (Quantum Artificial Intelligence Laboratory – QuAIL) โดยตั้งอยู่ที่โรงงานซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงของนาซ่า หรือ NAS ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคมนี้

     จุดมุ่งหมายของการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ ก็เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีความยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งซุปเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นก่อนต้องใช้เวลาประมวลผลนาน หรือให้ผลที่มีข้อผิดพลาด

     QuAIL นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก NASA, Google และเครือข่ายวิจัยอวกาศของมหาวิทยาลัย (USRA) หลายๆแห่งเข้าด้วยกัน

โดยในวันงานจะมีผู้เข้าร่วมอภิปราย ดังต่อไปนี้

  1. Rupak Biswas, ผู้อำนวยการ Exploration Technology จาก Ames
  2. Hartmut Neven, ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมจาก Google
  3. David Bell, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชั้นสูง (จาก USRA)

Reference and More Detail & Media
“NASA Invites Media to Tour Quantum Computing Lab, Talk to Experts.”. [Online]. via : NASA 2015.
“QuAIL.”. [Online]. via :  NASA 2015.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.