ภาพครั้งที่มีการตรวจพบอนุภาค Higgs Boson Credit Lucas Taylor / CERN Oct 1997

CERN แถลงอาจพบอนุภาคชนิดใหม่มีมวลมากกว่า Higgs ถึง 6 เท่า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เครื่องตรวจจับอนุภาค LHC สองเครื่องตรวจจับสัญญาณที่อาจเป็นอนุภาคชนิดใหม่

     องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ CERN เป็นที่รู้กันดีว่าได้สร้างเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (LHC : Large Hadron Collider) ขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมความยาวถึง 27 กิโลเมตร เพื่อให้อนุภาคโปรตอนวิ่งชนกัน แล้วสังเกตอนุภาคที่ปรากฏหลังจากการชน ล่าสุดเมื่อปี 2011 – 2013 ก็ประสบความสำเร็จในการค้นพบอนุภาคพระเจ้า หรือ Higgs Boson อย่างเป็นทางการ  โดยเป็นอนุภาคพื้นฐานที่ค้นพบได้ยากที่สุด เนื่องจากมีมวลมหาศาล ทำให้มันสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว (เลยได้ชื่อว่าอนุภาคพระเจ้า)

     แต่เมื่อปลายปีที่แล้วเครื่องตรวจจับอนุภาคสองตัว LHC’s Atlas และ Compact Muon Solenoid ตรวจพบอนุภาคที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจาก Standard Model  โดยปกติอนุภาคใน Standard Model จะได้รับคำทำนายว่าน่าจะมีจริงอยู่ในธรรมชาติ แต่อนุภาคที่คาดว่าจะเป็นอนุภาคชนิดใหม่นี้ ไม่ได้รับคำนายถึงการมีอยู่จริงมาก่อน ซึ่งถ้าหากมันเป็นอนุภาคชนิดใหม่จริง เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน Standard Model ใหม่เลยทีเดียว

      อนุภาคปริศนานี้มีมวลมากกว่า Top Quark 4 เท่า และมากกว่าอนุภาค Higgs 6 เท่า ซึ่ง Top Quark เป็นอนุภาคที่มีมวลมากที่สุด ณ ตอนนี้ รองลงมาก็ คือ อนุภาค Higgs

Read Original Article and More Detail & Media
“Physicists abuzz about possible new particle as CERN revs up.”. [Online]. via : phys.org 2016.
The Higgs Boson“. [Online]. via : home.cern 2016.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.