ผีเสื้อกลางคืนหาดอกไม้เจอได้อย่างไร

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


      ปกติถ้าผีเสื้อบินหาอาหารจากดอกไม้ในเวลากลางวัน เราก็คงไม่แปลกใจว่ามันหาเจอได้อย่างไร (ก็มันตอนกลางวันนี่นา) แต่นักวิจัย Simon Sponberg จาก School of Physics and School of Applied Physiology โดยการสนับสนุนจาก National Science Foundation and Air Force office of Scientific Research สงสัยต่อไปว่าแล้วตอนกลางคืน “ผีเสื้อกลางคืนมันมองเห็นดอกไม้เจอได้อย่างไร”

      งานวิจัยในครั้งนี้ถูกดีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2015 ได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างของสมองของผีเสื้อกลางคืน ที่ทำให้มันสามารถมองเห็นดอกไม้ได้ Simon ได้ทดลองโดยการทำดอกไม้ปลอมที่สามารถเคลื่อนไหวเหมือนดอกไม้จริงที่พัดไปมาเนื่องจากแรงลม เพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองของผีเสื้อกลางคืน

moth

ผีเสื้อ Hawkmoth กำลังใช้หนวดยาวดูดน้ำจากดอกไม้ปลอม

      ขณะที่ผีเสื้อกลางคืนบินออกหาดอกไม้นั้น สมองจะถูกใช้งานน้อยลงบางส่วนและไปเพิ่มศักยภาพสมองในส่วนการมองเห็นแทน นี่แสดงให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตยอมลดศักยภาพทางสมองของตัวเองและเพิ่มความสามารถในการหาอาหารเพื่อความอยู่รอด

รับชมภาพเคลื่อนไหวขณะที่ผีเสื้อกลางคืนกำลังบินไปดูดน้ำ Video

References detailed & pics
How the hawkmoth sees, hovers and tracks flowers in the dark.”. [Online]. Available : PhysNews  2015.

ให้คะแนนบทความ
Sending
User Review
0 (0 votes)
ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.