ภาพยามเช้าจากสถานีอวกาศนานาชาติ

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

Image Credti NASA.GOV

 ทวิตเตอร์ของนักบินอวกาศ Scott Kelly ได้ทวีตภาพถ่ายขณะดวงอาทิตย์ขึ้น จากมุมมองของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2015 โดยถ่ายติดบริเวณทางตะวันตกของสหรัฐ

 สถานีอวกาศนานาชาติอยู่สูงจากพื้นโลก 220 ไมล์ ฉะนั้นมันต้องใช้ความเร็วในวงโคจรสูงถึง 17,500 ไมล์ต่อชั่วโมง และใช้เวลาโคจรรอบโลกเพียง 92 นาที ส่งผลให้นักบินอวกาศสามารถเห็นการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ถึง 16 ครั้งต่อวัน

Reference and More Detail & pics
“Good Morning From the International Space Station.”. [Online]. via : NASA.GOV 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.