ตัวอย่างของเชื้อจุลินทรีย์จำพวก Fungi (เชื้อรา) ที่เก็บจากสถานีอวกาศนานาชาติในวันที่ 15 พฤษภาคม Credits: NASA/JPL-Caltech

การดำรงอยู่ของจุลินทรีย์ในอวกาศ

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


Credit : NASA

     ในวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการนำส่งตัวอย่างของเชื้อจุลินทรีย์จากสถานีอวกาศนานาชาติมายังพื้นโลก

     จากห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion ของนาซ่า มีแผนกหนึ่งที่ทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะ โดยสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก็คือ 1. การดำรงอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะที่ยากต่อการดำรงชีวิต 2. ผลกระทบของเชื้อจุลินทรีย์ต่อนักบินอวกาศ

เชื้อจุลินทรีย์มาจากไหน?

     จากความร่วมมือจากนักบินอวกาศจากสถานีอวกาศ และ ดร. Venkat ผู้ซึ่งเริ่มศึกษาและสนใจสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจสามารถดำรงอยู่บนอวกาศได้ ปัจจุบันเขาค้นพบสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ชนิดใหม่ถึง 25 ชนิดด้วยกัน

     สำหรับจุลินทรีย์ที่พบนั้นเชื่อว่าเกิดจากการสัมผัส หรือกระบวนการผลิตที่มีช่องโหว่ที่ทำให้ฝุ่นสามารถเข้ามาในระบบยานขนส่งอวกาศได้ เพราะโดยปกติแล้วการผลิตยานอวกาศจะสร้างในห้องสะอาด (Clean Room) ซึ่งจะทำจัดสภาพแวดล้อมให้มีฝุ่นน้อยที่สุด เพราะฝุ่นจะเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อจุลินทร์ทั้งหลาย

ผลกระทบต่อนักบินอวกาศ

     งานวิจัยในปี 2015 พบว่าเชื้อ Corynebacterium สามารถทำให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และเชื้อ Propionibacterium ส่งผลให้นักบินอวกาศเป็นสิวได้อีกด้วย โดยเชื้อเหล่านี้ถูกเก็บจากเครื่องกรองอากาศและถุงสูญญากาศจากสถานีอวกาศ

Read Original Article and More Detail & Media
“Microbes in Space: JPL Researcher Explores Tiny Life.”. [Online]. via : NASA 2016.
รายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทดลองในอวกาศ.” [Online]. via : wiki 2016.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.