kschneider2991/Pixabay

งานวิจัยชี้ผู้สูญเสียความมั่งคั่งมีโอกาสเสี่ยงตายมากถึง 50%

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     การสูญเสียความมั่งคั่งในช่วงวัยกลางคน หรือช่วงที่มีอายุมากแล้ว มีความเสี่ยงสูงที่อายุขัยจะน้อยลงได้

     นักวิจัยนำโดย Lindsay Pool และคณะ จาก Northwestern Medicine มหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ศึกษาผลกระทบของความมั่งคั่งทางการเงินต่อปัญหาสุขภาพของอเมริกันชนที่มีอายุ 50 ปี โดยอาศัยข้อมูลจากสถาบันสุขภาพและการเกษียณของ National Institute on Aging (NIA) ที่เก็บข้อมูลสุขภาพทุกๆ 2 ปีของอาสาสมัครมากกว่า 8,000 คน มาตั้งแต่ปี 1992 ทำให้วิเคราะห์ผลกระทบของการสูญเสียความคั่งมั่งในช่วงตอนกลางไปถึงตอนปลายของอายุได้ว่า มีผลต่ออัตราการตายมากถึง 50%

จากการวิจัยเราพบว่า เมื่อคนสูญเสียความมั่งคั่งไป 75 % หรือมากกว่านั้น ในช่วงระหว่าง 2 ปี พวกเขามีโอกาสเสี่ยงถึง 50% ที่จะเสียชีวิตในอีก 20 ปีต่อมา ความมั่นคงทางชีวิตมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว — Lindsay Pool

     นอกจากคณะวิจัยจะศึกษากลุ่มผู้ที่เคยมีความมั่งคั่งสูงมาก่อนเจอสภาวะเศรษฐกิจทดถอย (Great Recession) ในปี 2007 – 2010 ผลวิจัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ (Low Income) ก็มีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน โดยที่ความมั่งคั่งของผู้มีรายได้ต่ำ ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตในอีก 20 ปีถัดมา มากขึ้นเป็น 67%

ความมั่งคั่งมีผลต่อความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้อย่างไร?

     เมื่อคนสูญเสียความมั่งคั่งไป จะทำให้เขาสูญเสียความหวังต่อชีวิต ส่งผลต่อสุขภาพทางจิตใจลามไปถึงกายภาพ เมื่อได้รับการรักษาจะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้เท่าเดิม ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตมากขึ้น โดยปัญหาสุขภาพที่มักพบในกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้

  • ภาวะซึมเศร้า
  • ความดันเลือดผันผวน
  • และมีสัญญาณความเครียดทางอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยๆ

เป้าหมายของการวิจัย

    งานวิจัยนี้ Lindsay Pool ไม่ต้องการสะท้อนภาวะทางการเงินที่มีผลต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้แพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย ควรซักถามและทำความเข้าใจผู้ป่วยของตนเองให้มากที่สุด (ใจเขาใจเรานั่นเอง) และเพื่อต่อยอดไปถึงการหาวิธีลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการสูญเสียความมั่งคั่งในอนาคต

     ทั้งนี้งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร JAMA ในวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 8
    SharesLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.