บริเวณสีน้ำเงินเข้ม คือ ลักษณะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังมากและบริเวณที่เป็นพื้นสีขาวเทา คือ บริเวณที่มีพืชพันธุ์จำพวกธัญพืชและต้นไม้อยู่มาก Credit NASA

ภาพถ่ายดาวเทียมทำนายอนาคตของธัญพืช (ข้าว)

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


    นาซ่าเผยวิธีการทำนายอนาคตของธัญพืชจำพวกข้าวจากดาวเทียม Landsat 8

    เมื่อราคาอาหารของโลกปรับตัวสูงขึ้นในปี 2007 ถึง ปี 2008 และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานปรับตัวสูงสองถึงสามเท่าทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการประท้วงในหลายๆประเทศ รัฐบาลจำเป็นต้องหยุดการส่งออกอาหาร เพื่อรักษาระดับปริมาณอาหารภายในประเทศของตน

     การแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง คือการประเมินจำนวนพื้นที่การเกษตรว่าในปัจจุบันนั้นมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของคนในโลกได้หรือไม่ โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายอินฟราเรดจากดาวเทียม LandSat โดยดาวเทียมซีรีส์ Landsat นั้นได้ปล่อยสู่วงโคจรตั้งแต่ปี 1972 ดวงล่าสุด คือ Landsat 8 ที่ถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจรในปี 2013 สามารถถ่ายภาพพื้นผิวของโลกได้ครบทุกๆ 16 วัน ข้อมูลที่ได้นั้นสามารถตรวจจับความแตกต่างระหว่างบริเวณที่มีพืชพันธุ์ธัญพืชต่างๆได้ เช่น ข้าว โดยประเมินจากความชื้นของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีพของธัญพืชนั่นเอง

     เมื่อประเมินจำนวนพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชได้ ก็ทำให้เราประเมินสภาพปัจจุบันได้ว่า ปริมาณอาหารนั้นเพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรโลกได้หรือไม่

 Reference and More Detail & Media
“Future Grain.”. [Online]. via : NASA 2015.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 1
    ShareLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.