นาซ่าค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลก Kepler 452b

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


ดาวเคราะห์เคปเลอร์ 452b

     ภารกิจค้นหาดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกของนาซ่า (The Kepler Exoplanet Explorer) ขณะนี้มีรายชื่อของดาวเคราะห์ที่อยู่ในประเภทใกล้เคียงกับโลกแล้ว ประมาณ 4,696 ดวง เพิ่มเติมมาอีก 521 ดวงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา หนึ่งในดาวเคราะห์ที่ค้นพบนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ประเภท G2-type ซึ่งเป็นดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ของเรา มีชื่อว่า ดาวเคราะห์เคปเลอร์ 452b (Kepler 452b) โดยมันตั้งอยู่ในเขตที่สิ่งมีชีวิตอาจอาศัยอยู่ได้ (Habitable Zone) เหมือนกับโลกของเรา

This slideshow requires JavaScript.

      ดาวเคราะห์เคปเลอร์ 452b (Kepler – 452b) เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ของระบบดาวฤกษ์ Kepler 452 โดยมีขนาดเล็กที่สุดจากดาวเคราะห์ที่มีอยู่ทั้งหมด 11 ดวง

      ดาวเคราะห์ Kepler -452b มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโลก 60% ถูกเรียกว่าดาวเคราะห์ Super -Earth size หมายถึงมีขนาดใหญ่กว่าโลกนั่นเอง ส่วนมวลและองค์ประกอบอื่นๆ ยังไม่เป็นที่ยืนยัน แต่งานวิจัยก่อนหน้านี้เชื่อว่าดาวเคราะห์ที่มีขนาดพอๆกับ Kepler – 452b อาจเป็นดาวเคราะห์หิน

This slideshow requires JavaScript.

ข้อมูลดาวเคราะห์เคปเลอร์ 452b

      นอกจากดาวเคราะห์ kepler – 452b จะมีขนาดใหญ่กว่าโลกแล้ว มันยังมีคาบโคจรรอบดาวฤกษ์ที่ใกล้เคียงกับโลกของเราอีกด้วย คือ 385 วัน หรือยาวนานกว่า 5% และอยู่ไกลจากดาวฤกษ์ของตัวเองมากกว่าที่โลกของเราที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 5% (โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 1 AU. ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร) มีอายุประมาณ 6 พันล้านปี อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1,400 ปีแสง ออกไปในกลุ่มดาวหงส์

เปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง โลก กับ ดาวเคราะห์เคปเลอร์ 452b (Kepler – 452b)

ข้อมูลเปรียบเทียบ โลก ดาวเคราะห์ Kepler – 452b
1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ~ 12,715 กิโลเมตร ~ 20,344 กิโลเมตร
2. คาบโคจรรอบดาวฤกษ์ Host ~ 365.25 วัน ~ 385 วัน
3. ระยะห่างจากดาวฤกษ์ Host ~ 150 ล้านกิโลเมตร ~ 157.5 ล้านกิโลเมตร
4. อายุ ~ 4,500 ล้านปี ~ 6,000 ล้านปี

รู้หรือไม่?

Habitable Zone คือ บริเวณที่ห่างจากดาวฤกษ์ที่ทำให้น้ำสามารถอยู่ในสถานะของเหลวบนผิวดาวเคราะห์นั้นๆได้ อย่างเช่นโลกของเรามี Habitable Zone ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1 หน่วยดาราศาสตร์ หรือ 150 ล้านกิโลเมตร โดยระยะ Habitable Zone จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์นั้นๆ (Surface Temperature of Star)

This slideshow requires JavaScript.

ชมวีดิโอข่าว

ค้นคว้าดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับโลกเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

This slideshow requires JavaScript.

Reference and More Detail & pics
“NASA’s Kepler Mission Discovers Bigger, Older Cousin to Earth.”. [Online]. via NASA.gov 2015.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.