ความคืบหน้าการสร้างกล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     การพัฒนาและการดำเนินการสร้างกล้องโทรทรรศน์นี้ กำหนดการเดิมจะเสร็จสิ้นในปี 2011 แต่ด้วยงบประมาณและเวลาที่บานปลายไปทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างสูงขึ้น และกำหนดการใหม่ คือ จะปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี 2018 (งบใหม่อยู่ที่ 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลทั่วไปของกล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb

กระจกที่ใช้ในกล้องโทรทรรศน์

Author by Bobarino NASA public domain image

     มวลรวมทั้งหมดอยู่ที่ 6,500 กิโลกรัม มิติของขนาดอยู่ที่ 20.1 m คูณ 7.21 m  ใช้กำลังไฟ 2,000 วัตต์ ประกอบไปด้วยแผ่นกระจกจำนวน 18 แผ่น แต่ละแผ่นมีลักษณะเป็นรูป 6 เหลี่ยม โดยกระจกทำมาจากวัสดุที่เรียกว่า “เบอร์ริลเลียม (Beryllium)” เคลือบด้วยทองอีกทีหนึ่ง (Gold-Coated) โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb จัดเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่เรียกว่า Korsch Telescope

     การสร้างกล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb นั้นได้รับการร่วมมือจาก NASA และ ESA หรือ European Space Agency และ Canadian Space Agency โดยทั้งสามองค์ได้ให้การสนับสนุนทางงบประมาณและบุคลากร เพื่อวิจัยและพัฒนากล้องโทรทรรศน์ James Webb ขึ้นมาทดแทนกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) เป้าหมายคือการสำรวจหาดาวฤกษ์ และกาแล็กซีในยุคแรกๆ หลังการเกิดบิกแบง (First Stars and Galaxies) และทำความเข้าใจรูปแบบและพัฒนาการของกาแล็กซี

ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างได้มีการติดตั้งกระจกเสร็จไปจำนวน 9 บานแล้ว หรือครึ่งทางแล้วนั่นเอง

การสร้างกล้องโทรทรรศน์เจมส์ เวบบ์

เจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งและตรวจสอบกระจกทั้ง 9 บาน Credits: NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Gunn

Reference and More Detail & Media
James Webb Space Telescope.“. [Online]. via : wikipedia 2016.
“James Webb Space Telescope Mirror Halfway Complete.”. [Online]. via : NASA 2016.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.