ภาพถ่ายจากยาน Mars Express เผยให้เห็นน้ำแข็งภายใต้หลุมอุกกาบาต Korolev. Credit: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

ยาน Mars Express ส่งภาพแอ่งน้ำแข็งบนดาวอังคารมายังโลก

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการโคจรรอบดาวอังคารเป็นระยะเวลา 15 ปีของยาน Mars Express องค์การอวกาศยุโรป (ESA : The European Space Agency) ได้เผยแพร่ภาพน้ำแข็งที่รวมกลุ่มกันใต้หลุมอุกกาบาต Korolev

ดาวอังคารก็มีฤดูกาลเช่นเดียวกับโลกของเรา ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอุปกรณ์บน Mars Express ที่เรียกสั้น ๆ ว่า “CaSSIS – The Colour and Stereo Surface Imaging System” ได้ถ่ายภาพความสวยงามของหลุมอุกกาบาต Korolev ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งสีขาว ภาพดังกล่าวเกิดจากการนำภาพ 5 ส่วนมาเชื่อมกันเป็นภาพขนาดใหญ่และมีรายละเอียดที่ดีขึ้น

หลุมอุกกาบาต Korolev มีขนาดกว้างประมาณ 82 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ขั้วเหนือตอนล่างของดาวอังคาร ณ จุดศูนย์กลางของชั้นน้ำแข็งมีความหนามากที่สุดประมาณ 1.8 กิโลเมตรเลยทีเดียว

ยาน Mars Express ส่งภาพแอ่งน้ำแข็งบนดาวอังคารมายังโลก 1
ภาพถ่าย Top view ของหลุมอุกกาบาต Korolev ซึ่งมีกว้างประมาณ 82 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้ขั้วเหนือตอนล่างของดาว Credit: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

หลุมอุกกาบาตแหล่งน้ำแข็งชั้นดี

น้ำแข็งเหล่านี้จะฟอร์มตัวใต้หลุมอุกกาบาตได้เกือบถาวรนั้น นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า หลุมนั้นต้องลึกจากขอบนอกลงไปอย่างน้อย 2 กิโลเมตรในแนวดิ่ง เรียกปรากฎกาณ์นี้ว่า “Cold Trap” หรือ “กับดักความเย็น”

ทั้งนี้ชื่อหลุมอุกกาบาตตั้งชื่อตามหัวหน้าวิศวกรจรวด และนักออกแบบยานสำรวจอวกาศ นามว่า Sergei Korolev ซึ่งถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีอวกาศโซเวียต (the father of Soviet space technology) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศักราช 2436 – 2509

ยาน Mars Express ส่งภาพแอ่งน้ำแข็งบนดาวอังคารมายังโลก 2
ภาพ False Color (สีเพี้ยน) เผยให้เห็นบริเวณสีม่วงน้ำเงินแสดงถึงความชันมากที่สุดของภูมิประเทศ ส่วนบริเวณสีอื่นๆ ลดหลั่นลงไป (ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO)

Read Original Article and More Detail & Media
“Mars Express gets festive: A winter wonderland on Mars.”. [Online]. via : phys.org 2018.
Stunning Photos Show Huge Crater on Mars Absolutely Brimming With Water Ice.”. [Online]. via : sciencealert 2018.
Mars Express.”. [Online]. via : wiki 2018.
Sergei Korolev.”. [Online]. via : wiki 2018.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: