โฮโลแกรม (Hologram) เป็นไปได้จริงแล้ว!

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Tsukuba, Utsunomiya, Nagoya และ Tokyo and Sony CSL สามารถสร้างภาพโฮโลแกรม Fairy Lights ที่มีลักษณะเหมือนนางฟ้า และรูปอื่นๆ โดยใช้เลเซอร์ที่มีความเข้มสูงที่เรียกว่า Femtosecond Lasers โดยเลเซอร์จะไปทำให้โมเลกุลอากาศแตกตัวเป็นพลาสม่า และมีการเรืองแสงเกิดขึ้น

โฮโลแกรม (Hologram) เป็นไปได้จริงแล้ว! 1

ภาพโฮโลแกรมของคำว่า LOVE

 โดยภาพโฮโลแกรมที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะของการจุดแสงที่เรียงร้อยต่อกันเป็นรูปภาพต่างๆ ความสามารถของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์สามารถสร้างจุดแสงได้ 4,000 ถึง 200,000 จุดต่อวินาที ซึ่งถือว่าสามารถทำให้ได้ภาพที่คมชัดเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามภาพที่เกิดขึ้นยังคงทำได้ในระดับปริมาตรที่น้อยมากซึ่งจากการทดลอง สามารถทำภาพโฮโลแกรมในระดับปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร นอกจากนี้รูปภาพที่เกิดขึ้นยังสามารถตอบสนองต่อการสัมผัสได้อีกด้วย นับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่หลายคนฝันอยากให้เป็นจริงเหมือนกับในหนังอย่างไอรอนแมน

โฮโลแกรม (Hologram) เป็นไปได้จริงแล้ว! 2

ภาพโฮโลแกรมในหนังไอรอนแมน

โฮโลแกรม (Hologram) เป็นไปได้จริงแล้ว! 3

กระบวนการสร้างภาพฮอโลแกรม

ชมวีดิโอ

วีดิโอที่เกี่ยวข้อง

Reference Video
Fairy Lights in Femtoseconds: Tangible Holographic Plasma (SIGGRAPH).”. [Online]. Available : 落合陽一 2015.
Aerial Burton 3D display projects images into mid-air #DigInfo.”. [Online]. Available : DigInfo TV 2015.

Post Date : 12:46:36     07/01/2015
News When Date : 06/30/2015

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.