ยาน New Horizons พบธารน้ำแข็งไนโตรเจนบนดาวพลูโต

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม NASA ได้เผยภาพในระยะใกล้ของผิวดาวพลูโต จากยานนิวโฮไรซอน New Horizons ถ่ายด้วยกล้อง LORRI หรือ Long-Range Reconnaissance Imager จำนวน 3 ภาพด้วยกัน ดังนี้

1. ภาพ Sputnik Planums

sputnik planum pluto

บริเวณนี้เรียกว่า Sputnik Planum ลูกศรในภาพคือ แสดงทิศทางการไหลของธารน้ำแข็งไนโตรเจน Nitrogen ice flow Credit NASA/JHUAPL/SwRI

      ภาพนี้อยู่ทางทิศตะวันของบริเวณที่เรียกว่า “หัวใจ” ใหญ่ขนาดประมาณรัฐเทกซัส ของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับ บริเวณส่วนใหญ่เป็นชั้นน้ำแข็งหนาที่กำลังเคลื่อนไหวคล้ายธารน้ำแข็งบนโลกของเรา

2. ภาพพื้นผิวดาวพลูโต (สีเพี้ยน)

Heart zone พลูโต

ภาพนี้เป็นภาพสีเพี้ยนจากจริง เหตุผลที่ทำแบบนี้ก็เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของภูมิประเทศบนดาวพลูโต โดยบริเวณสีขาวที่เรียกว่า “หัวใจ” นั้นส่วนใหญ่เป็นชั้นน้ำแข็ง Credit NASA/JHUAPL/SwRI

3. ภาพทางใต้ของ Sputnik Planum

      อีกภาพหนึ่งต่อจากภาพแรก แต่ถ่ายลงมาทางตอนใต้ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำแข็ง มีภูเขาเรียงตัวยาว และจุดเด่นของภาพคือ บริเวณที่เรียกว่า Infilled Crater ซึ่งกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร ใหญ่กว่า Washington DC เสียอีก

nh_04_mckinnon_03c

ภาพทางตอนใต้ของ Sputnik Planum ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำแข็ง และมีภูเขาตั้งเรียงตัวหลายแห่ง Credit NASA/JHUAPL/SwRI

      ภูเขาในบริเวณนี้ยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตร สูงพอๆกับภูเขา Appalachian ในสหรัฐ และจากรูปจะเห็นว่ามียอดเขา 2 ที่ ชื่อว่า Hillary Montes และ Norgay Mountes  ซึ่งตั้งตามชื่อผู้พิชิตยอดเขา Everest 2 คน ในปี 1953 นามว่า “Sir Edmund Hillary” และ “Tenzing Norgay

ชมวีดิโอ

Reference and More Detail & pics
“New Horizons Discovers Flowing Ices on Pluto.”. [Online]. via : NASA.GOV 2015. 

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.