นักวิจัยจับภาพสสารมืดได้เป็นครั้งแรก

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Waterloo สามารถจับภาพโครงข่ายของสสารมืดที่ดึงให้กาแล็กซีสองกาแล็กซีดึงดูดใกล้กันได้

     ภาพที่ตรวจจับได้เป็นภาพประกอบของภาพถ่ายหลายรูป ช่วยยืนยันการทำนายว่ากาแล็กซีนั้นถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยเส้นใยบางอย่าง ซึ่งนักดาราศาสตร์เรียกว่า “Cosmic Web” หรือก็คือ การมองว่าสสารมืดมีลักษณะเป็นเส้นใยเชื่อมระหว่างกาแล็กซีเข้าด้วยกัน (Dark matter filament)

สสารมืดคืออะไร

     สสารมืดเป็นสสารปริศนาที่มีอยู่ทั่วเอกภพ คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นสสารที่ไม่เปล่งแสง ดูดกลืน หรือสะท้อนแสงใดๆทั้งสิ้น ด้วยสมบัติเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยวิธีการส่องกล้องโทรทรรศน์ที่รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคลื่นแสงได้เลย ยกเว้นใช้ความโน้มถ่วง

     “เป็นเวลากว่า 10 ปีที่นักวิจัยทำนายการมีอยู่ของเส้นใยสสารมืด ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่นกาแล็กซีให้ติดกัน ภาพถ่ายนี้สามารถทำนายการมีอยู่ของมันได้” Mike Hudson ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Waterloo กล่าว

อาศัยปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงในการตรวจจับสสารมืด

     ส่วนหนึ่งของงานวิจัยได้พูดถึงวิธีการตรวจจับเส้นใยสสารมืดโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า “Weak Gravitational Lensing” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แสงจากกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลออกไป เคลื่อนที่เบนผ่านดาวที่มีมวลมาก หรือหลุมดำ ซึ่งในกรณีคือ สสารมืด ปรากฏการณ์ดังกล่าวใช้เวลาหลายปีในการตรวจจับด้วยกล้องโทรทรรศน์ Canada-France-Hawaii

     นักวิจัยนำภาพของกาแล็กซีมากกว่า 23,000 คู่ ซึ่งแต่ละคู่อยู่ห่างจากโลกมากกว่า 4.5 พันล้านปีแสงมาสร้างภาพประกอบ หรือ Composite Image หรือแผนที่เพื่อแสดงให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างสสารมืดและสองกาแล็กซีคู่หนึ่งๆ ซึ่งผลที่ได้โชว์ให้เห็นว่ามีเส้นใยสสารมืดเชื่อมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งกินความกว้างไม่น้อยกว่า 40 ล้านปีแสงเลยทีเดียว

     Epps หนึ่งในนักวิจัยกล่าวว่า “การใช้เทคนิคโดยอ้อมหรือใช้ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงนี้ ไม่เพียงที่จะทำให้เราเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้นใยของสสารมืดในเอกภพของเราเท่านั้น แต่ทำให้เราสามารถเห็นขอบเขตที่เส้นใยสสารมืดเชื่อมกาแล็กซีเข้าด้วยกันอีกด้วย”

     งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารประจำเดือนของ Royal Astronomical Society

Read Original Article and More Detail & Media
Waterloo researchers capture first “image” of a dark matter web that connects galaxies.”. [Online]. via : ras 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.