ภาพจากกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล สามารถถ่ายภาพกลุ่มกาแล็กซี MACS J0416.1-2403 ซึ่งเป็นภาพในอดีต เมื่อ 4 พันล้านปีที่แล้ว สำหรับภาพนี้ที่ดูสว่างมากๆ เนื่องจากเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วง หรือ Gravitational Lens ทำให้ภาพกาแล็กซีสว่างมากกว่าเดิม 20 เท่า Credits: NASA, ESA, and L. Infante (Pontificia Universidad Catolica de Chile)

ภาพกาแล็กซียุคช่วงเอกภพพึ่งเกิดได้ไม่นาน

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 แสงถึงแม้จะเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดในจักรวาล แต่ถึงกระนั้น เอกภพก็กว้างมากมายมหาศาล จึงทำให้แสงต้องใช้เวลาในการเดินทางเช่นกัน และเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็ไม่ใช่ 1 – 2 วินาที แต่อาจเป็นถึงหลายล้านปี!

 จากแนวคิดนี้นักดาราศาสตร์จึงคิดว่า หากเรายิ่งถ่ายภาพที่ระยะไกลมากๆได้เท่าไหร่ อาจทำให้เราเห็นกาแล็กซียุคแรกเริ่มได้มากเท่านั้น และนำมาซึ่งข้อมูลใหม่ๆที่ว่า ช่วงเวลาที่เอกภพหรือจักรวาลเริ่มถือกำเนิดนั้น มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เนื่องจากแสงกว่าจะเดินทางเข้ามาหาโลกเราก็ใช้เวลานาน ดังนั้นภาพที่เราเห็น จึงเป็นภาพในอดีตนั้นเอง

ภาพกาแล็กซียุคช่วงเอกภพเริ่มถือกำเนิด

ภาพจากกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล สามารถถ่ายภาพกลุ่มกาแล็กซี MACS J0416.1-2403 ซึ่งเป็นภาพในอดีต เมื่อ 4 พันล้านปีที่แล้ว สำหรับภาพนี้ที่ดูสว่างมากๆ เนื่องจากเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วง หรือ Gravitational Lens ทำให้ภาพกาแล็กซีสว่างมากกว่าเดิม 20 เท่า Credits: NASA, ESA, and L. Infante (Pontificia Universidad Catolica de Chile)

Reference and More Detail & Media
“NASA Space Telescopes See Magnified Image of the Faintest Galaxy from the Early Universe.”. [Online]. via : NASA 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.